שאל את הרב

ציצית על הרצפה

undefined

הרב יואב חנניה אוקנין

ל תשרי תשפ"א
שאלה
שלום לרב, לאחר שאני לובש ציצית אני עורם אותה על הרצפה יחד עם כל שאר הבגדים המלוכלכים שמיועדים לכביסה, האם זה מותר הלכתית להניח ציצית על הרצפה, יחד עם בגדים נוספים שלעיתים נמצאים מעליה? תודה מראש וישר כוח על העבודה והעמל שלכם!!!
תשובה
בס"ד שלום וברכה! תשובה : אין בעיה בלהניח ציצית על הרצפה יחד עם בגדים נוספים כאשר המטרה היא לצורך כיבוס הבגד. הרחבות : השו"ע כתב: "יש ליזהר כשאדם לובש טלית שלא יגרור ציציותיו". במשנה ברורה הביא שני טעמים: הטעם הראשון משום ביזוי מצוה והטעם השני הוא כדי שלא יפסלו. (שו"ע אורח חיים סימן כא) הרמב"ם בהלכות ציצית פ"ג הלכה ט כותב כך: ומותר להיכנס בציצית לבית הכסא ולבית המרחץ נפסקו לו חוטי לבן או תכלת זורקן באשפה מפני שהוא מצוה שאין בגופה קדושה. ע"ש. היסוד של דברי הרמב"ם ושאר הפוסקים מובא במס' מגילה (כו ב (ת"ר תשמישי מצווה - נזרקין ,תשמישי קדושה - נגנזין. ואלו הן תשמישי מצווה : סוכה לולב שופר ציצית. ואלו הן תשמישי קדושה דלוסקמי ספרים תפילין ומזוזות ותיק של ס"ת ונרתיק של תפילין ורצועותיהן ע"ש. ופסק הטור באור"ח (סימן כא) וז"ל: ציצית אין בהם משום קדושה דתשמישי מצווה הן ויכול לזורקן וליכנס בהן לבית הכסא , ויראה דאפילו בעודן במצוותן מותר להשתמש בהן. על אף מה שכתבתנו לעיל חשוב לדייק את הדברים ולהוסיף ולכתוב שדברי חז"ל : "תשמישי מצווה נזרקים" אין הכוונה ביזיון ממש כמו לזורקן לבית הכסא או לקנח בהם ח"ו דאין זה סברא כלל אלא הכוונה שאין צריך גניזה בכבוד כתשמישי קדושה אלא בלא כבוד אבל גם לא ביזיון ממש ובזה לית מאן דפליג.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il