Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1461840


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1461841


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1461842


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1461843


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה תפילין בזמנים שונים

להניח תפילין בראש חודש אחרי מוסף

שאלה
שלום וברכה. מי ששכח להניח תפילין לפני מוסף של ראש חודש, מתי לפי הקבלה יש להניח את התפילין לאחר מוסף או במנחה?
תשובה
שלום רב. נחלקו המקובלים בנידון זה, והכרעת הפוסקים ההולכים לאורו של הרש"ש הקדוש, להניח תפילין בתפילת מנחה של ראש חודש ולא אחר מוסף. וכשאין אפשרות במנחה, יש לסמוך על מרן החיד"א להניח לאחר מוסף. מקורות: מבואר ברש"ש (נהר שלום דף י"ח וי"ט) שאחר מוסף לא יניח שוב תפילין כל היום, וכן כתבו הבא"ח (ש"א ויקרא י"ח), וכה"ח (כ"ה סקצ"ו), אולם דעת תלמיד הרש"ש, מרן החיד"א (מחזיק ברכה כ"ה י"ג, וכן במורה באצבע סי' ו' קפ"א) סובר שיכול להניח את התפילין כבר לאחר מוסף אם הוא רוצה ללמוד איתם. בכל אופן, דעת הרש"ש והבא"ח (שם) שבתפילת מנחה יניח תפילין כרגיל כפי שהוא נוהג ר"ת או שימושא רבה (ראה כה"ח שם סקצ"ז שכן מנהג בית אל). ונראה בפשטות שאם אין אפשרות להניח את התפילין במנחה, יכול לסמוך על הגאון חיד"א שכל רז לא אניס ליה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. בברכה רבה,
עוד בנושא תפילין בזמנים שונים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1461844


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1461845


Varnish cache server