Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 12690179


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 12690180


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 12690181


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 12690182


Varnish cache server

שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה מהחיפושים עד ההחלטה

להראות תמונת פנים וגוף לצורך שידוך

שאלה
ביקשו ממני לשלוח תמונה פנים, ותמונת גוף לצורך שידוך, האם ראוי לעשות זאת?
תשובה
נכנסו לאחרונה אופנות שלא תמיד רוח חכמים נוחה מהם, להראות תמונה וזה ממשיך עם תמונת גוף לצורכי שידוכים זו דרך לא רק שלא משיגה את המטרה אלא אף פוגעת בה. המטרה להגיע לכלל החלטה לצורך שידוך, הערך של תמונה כזו או אחרת, הרבה פחות משמעותית מלהיפגש. אך חוששני שיש בזה נתינת דגש שלא במקום, ואף השפעות לא בריאות ולא נכונות בדרך לבניין הבית, ואני משתדל להתבטא בצורה עדינה. לא ראוי לעשות זאת ובמקרה שאין ברירה לשלוח תמונת פנים בלבד.
עוד בנושא מהחיפושים עד ההחלטה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 12690183


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 12690184


Varnish cache server