שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ראש חודש והלוח העברי

קיפול תפילין לפני מוסף

undefined

הרב יואב חנניה אוקנין

ה מרחשון תשפ"א
שאלה
יש שנהגו לקפל את התפילין לפני מוסף אפילו אם הציבור מתחילים כבר שמונה עשרה, ויש שחולקים. מהי ההנהגה הטובה לפי דעת הרב?
תשובה
בס"ד שלום וברכה! להלן ציטוט מתשובתו של הרב שמואל אריאל בענין הנ"ל : "המנהג הרווח הוא שחולצים את התפילין לאחר הקדיש שקודם מוסף, ואז עומדים מיד להתפלל מוסף, ורק אחרי תפילת מוסף מקפלים את התפילין. כפי המנהג הזה מופיע בבן איש חי (שנה א', חיי שרה י"ט), שלמרות שבדרך כלל אין ראוי להשאיר את התפילין לא מקופלים, בראש חודש משאירים אותם, כדי להתפלל מוסף עם הציבור. אלא שיש להקפיד לשים את התפילין על השולחן באופן מכובד, ולא הפוכים וכדומה. ויש שכתבו שעדיף לחלוץ את התפילין מוקדם יותר, לפני הקדיש, כדי שיספיק לקפל אותם לפני מוסף (שו"ת תשובות והנהגות א', מה). אך אין זה המנהג הרווח." מאידך גיסא מובא בשם רי"ח זוננפלד שמפאת החשש שמא יחזיר את התפילין לא לצד הרגיל, ואז למחרת יוציא בטעות את התפילין של ראש ראשון ע"כ יש להקפיד לקפל את התפילין לפני מוסף (מובא בשם רי"ח זוננפלד) מובא בנוסף שגם הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל החמיר מאוד שלא להשאיר התפילין בלתי מקופלות לפני תפילת מוסף ראש חודש כפי שרבים נוהגים. לסיכום : אם ניתן ואפשר להניח את התפילין באופן מכובד וראוי ומבלי שיחול בלבול בין התפילין אזי יניחם ויתפלל מוסף עם הציבור ,אך אם לא ניתן לעשות כן ויש חשש לקדושתם של התפילין או לבלבול ביום המחרת - יקפלם ויתפלל מוסף.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il