Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17401166


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17401167


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17401168


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17401169


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה אופן אמירת הברכה

כיצד מכוונים בברכה עבור מישהו אחר?

הרב חגי לררכ מרחשון תשפ"א
23
שאלה
בס"ד שלום, אני מבקש ללמוד כיצד לברך ברכות הנהנין ולכוון להוציא גם מישהו אחר הנוכח עמי בשעת הברכה. האם יש מילים מסוימות אותן עלי לחשוב לפני הברכה עצמה? אשמח להדרכה מכם. תודה רבה שבוע טוב ומבורך
תשובה
שלום וברכה, כאשר אתה מעוניין לאכול מאכל מסוים, ואדם אחר מעוניין לאכול גם כן מאכל שברכת שניהם שווה - המברך צריך לכוון בדעתו להוציא את האחר ידי חובה. אין צורך לומר שום דבר אלא רק להתכוון לכך. והשני צריך גם כן לכוון בדעתו, במחשבתו שהוא יוצא ידי חובה בברכת השני. לאחר הברכה השני יאמר אמן. בדרך כלל עושים זאת אם יש לאדם ספק אם בירך או לא, או בספק אחר. אך בדרך כלל באופן הרגיל כל אחד מברך לעצמו ברכות הנהנין. ברכה והצלחה וכל טוב.
עוד בנושא אופן אמירת הברכה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17401170


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 17401171


Varnish cache server