Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5525193


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5525194


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5525195


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5525196


Varnish cache server

שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר שאלות כלליות

בשביל מה להתאמץ אם הכל קבוע?

הרב חיים שרייברט כסלו תשפ"א
31
שאלה
שלום וברכה, לאור הפסוק מקהלת: "מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש" (א,ט). לפי הפירוש שמה שנעשה על ידי בני האדם תחת השמש הוא קבוע, אם כן גורלו של האדם העתידי הוא כמו שנות חייו עד לרגע זה, ואם לא הצליח בנושא מסוים אז כנראה אין ייעודו בכך. אם כן, לא כדאי לו להתאמץ בנושא זה עוד. בנוסף, אם אין חדש תחת השמש - אם כן אין יכולת וכדאיות לחדש, כי לכאורה הכל תחת חוקים וכבר חודש בעבר. אשמח להסבר ולהבהרה. יישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום כוונת הפסוק היא: שהבריאה שברא השם וכן מה שנעשה על ידי בני האדם תחת השמש = בעולם הזה הוא קבוע ומתנהג על פי חוקים שהשם קבע. כך הזריחה וכך השקיעה וכדומה. כך כוח המשיכה ושימור החומר, וכן התנהגויות שונות של בני אדם כדוגמת "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" וכהסבר רש"י (משלי פרק כז פסוק יט): כמים - הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם - חברו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים. וכדומה. פירוש המלה "תחת השמש" -בעולם הזה העולם בו אנו חיים. אין זה מונע מהאדם ללמוד על הבריאה ולחדש בה חידושים והמצאות, ואין לאדם להימנע מלנסות שוב לתקן מידה או להשיג מטרה טובה שברצונו להשיג. יום טוב
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5525197


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 5525198


Varnish cache server