שאל את הרב

  • הלכה
  • קדיש

האם ניתן לומר קדיש ביחיד?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ד כסלו תשפ"א
שאלה
שלום, עקב מצבי הרפואי אני יושב שבעה על אבא שלי בבית שלי ולא עם המשפחה. האם אני יכול לקרוא קדיש לבד? ואיזה נוסח? תודה .
תשובה
ראשית כל אנו משתתפים בצערכם. א. אמירת קדיש מצריכה מניין, ולכן אין לומר קדיש ביחיד. אולם ניתן להציע לכבודו שישכור מישהו (בתשלום) שיאמר במקומו קדיש או לבקש מחבר או קרוב משפחה שגם ככה אומר קדיש שיכוון בנוסף עבור אביך היקר ז"ל, ובזה יהיה לו נחת רוח. ב. יש נוסח שמופיע בכמה סידורים (ע"פ מחזור ויטרי, סידור רב עמרם גאון, אבודרהם) שאמנם אינו נחשב לקדיש אך נראה שאמירתו מצטרפת לכוונה טובה שהקב"ה מצרפה למעשה (אך אין זה תחליף לקדיש): "על הכל יתגדל וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמו של מלך מלכי המלכים הב"ה. בעולמות שברא העולם הזה והעולם הבא. כרצונו וכרצון כל עמו ישראל. צור העולמים אדון כל הבריות אלוה כל הנפשות היושב במרחבי מרום השוכן בשמי שמי קדם, קדושתו על כסא הכבוד וקדושתו על החיות, ובכן יתקדש שמו בנו לעיני כל חי ונאמר לפניו שיר חדש ככתוב שירו לה’ שיר חדש כי נפלאות עשה (תהלים צ"ח, א’) ונאמר שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרוכב בערבות ביה שמו (תהלים ס"ח, ה’) ונראהו עין בעין בשובו אל נוהו, כמו שנאמר כי עין בעין יראו בשוב ה’ ציון (ישעיה נ"ב, ח’). ונגלה כבוד ה’ וראו כל בשר יחדו כי פי ה’ דבר (ישעיה מ’, ה’). ועתה יגדל נא כח ה’ כאשר דברת לאמר (במדבר י"ד, י"ז) ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה’ בעמלק מדור דור (שמות י"ז, ט"ז). זכור רחמיך ה’ וחסדיך כי מעולם המה (תהלים כ"ד, ו’). קולי אל ה’ אקרא ויענני מהר קדשו סלה (תהלים ג’, ה’). ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר (ישעיה מ"ב, כ"א)". ג. חשוב להוסיף שבדברי רבותינו ז"ל מבואר שניתן לזכות את הנפטר ולגרום עילוי לנשמתו על ידי צדקה ומעשים טובים, ריבוי תורה וחסד. ויש בכך מעלה כפולה כאשר בני המשפחה מזכים בעולם הזה את הוריהם. לכן הטוב ביותר עבורכם בעת הזו, הוא ללכת בדרך המיוחדת שסלל לכם אבא ז"ל, להוסיף בתורה וחסד, להרבות במעשים טובים, ובכך אתם גורמים לו עונג בעולם העליון, בכך שיש מי שממשיך את דרכו ומוסיף בעולם טוב. מקורות: לגבי אמירת קדיש ע"י אדם אחר, כן מובא בבית יוסף (יו"ד סוף סימן ת"ג), ובגשר החיים (ל', ח', ז'), ובילקו"י (ל', י", כ"ב). ובספר הקדיש (עמ' קס"ו) כתב שאותו אדם שאומר בשכר, יאמר בתחילת כל יום שכל הקדישים שהוא יאמר באותו יום, יהיו לעילוי נשמת פלוני בן פלוני. ובצרור החיים (אות רע"ז) כתב שאדם שלא יכול לומר קדיש, אם יש עוד אחים במשפחה, מספיק שהם יאמרו, ואם הוא בן יחיד או שהוא היחיד שאומר קדיש, יבקש מאדם אחר לומר קדיש, וישלם לו על כך כסף כדי שיהיה שליחו. נתינת הכסף מחייבת ורצינית יותר, וחשוב להשקיע כסף בדברי קדושה חשובים כגון אמירת קדיש על אב. המקום ינחם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. בשורות טובות ישועות ונחמות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il