Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14962770


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14962771


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14962772


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14962773


Varnish cache server

שאל את הרב הלכה האם מברכים במקרים שונים

בירך על המחיה במקום ברכת המזון

שאלה
לרב שלום, ברכתי ברכת על המחיה בטעות במקום ברכת המזון, האם יצאתי ידי חובה?
תשובה
יצאת ידי חובה מפני שמן תורה יצאת ידי חובה. ואף שיש חולקים ספק ברכות להקל. (שו"ע הרב קסח, יב, כה"ח קפז,א. ערוה"ש קס"ח, כג. ילקו"י קפז,ז)
עוד בנושא האם מברכים במקרים שונים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14962774


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 14962775


Varnish cache server