Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 6412081


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 6412082


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 6412083


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 6412084


Varnish cache server

שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה דיני ממונות וצדקה

מניעת הבעל מירושת האישה בנישואים שניים

שאלה
לרב שלום, אישה מבוגרת אמידה הרוצה להינשא, האם יכולה לסכם שרכושה ירשו ילדיה ולא בעלה כדין התורה?
תשובה
נישואים שניים מומלץ לעשות הסכם נישואין! הבעל יכול לוותר על הירושה אם האישה נפטרת ראשונה, בימינו שהאירוסין והנישואין ביחד, האפשרות המעשית לכך שהוא מתחייב להחזיר ליורשיה מה שיוריש ממנה. בניסוח הסכמי בימינו כותבים שהבעל מתחייב שהירושה של האישה תעבור לילדיה, ועל מנת שהבעל יקיים ההתחייבות מוסיפים - אם הבעל לא יקיים את ההתחייבות ייתן סכום גבוה במיוחד לילדי האישה. (מקורות שו"ע צב,א,ז. וכך שמעתי מהגרז"נ זצ"ל שהיה עושה הסכמים כאלה)
עוד בנושא דיני ממונות וצדקה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 6412085


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 6412086


Varnish cache server