שאל את הרב

  • הלכה
  • ספר תורה

כותב בשמאל ושאר מלאכות בימין

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ה ניסן תשפ"א
שאלה
שלום הרב, עיינתי בתשובת הרב, ובמקורות שהביא, אלא אני עדיין נשאר בשאלה. מצאתי שפרמ"ג (או"ח סי לב בא"א סק"ה) וכן ערוה"ש (או"ח לב טז) כתבו ד"מי שעושה מלאכתו בימין וכותב בשמאל או להיפך – אין להיות סופר". מאידך מצאתי בשו"ת רב פעלים (ח"ב אוח ט) ששאלו אותו אודות סופר איטר יד בנוגע לתפילין וספרי תורה וכתב ז"ל מיהו נראה דוקא בתפילין איכא למיחש לזה, אבל ספרי תורה שכתבם הסופר הנז לית למיחש בהו. ולכן השאלה שלי היא האם מי שכותב בשמאל ועושה שאר מלאכות בימין מותר לו לכתוב סת"ם ומגילות, דהיינו לעניין תפילין משמע שלא אולם לגבי ספרי תורה, מזוזות ומגילות מה הדין ? תודה מראש. פסח כשר ושמח.
תשובה
כל הדיון לגבי תפילין = שכתוב וקשרתם וכתבתם. שאר הדברים בוודאי מותר, כפי שפסק שו"ת רב פעלים. וגם תפילן ניתן להקל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il