שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הציונות הדתית

מדוע הגותו של הרב קוק זצ"ל היא הרווחת ביותר?

undefined

הרב משה מאיר אבינר

י"ח ניסן תשפ"א
שאלה
שלום הרב, מדוע הגותו של הרב קוק זצ"ל ותלמידיו היא הרווחת ביותר? הרי ידוע שהיו עוד רבנים שדבקו באתחלתא דגאולה וגם היו תלמידי חכמים מובהקים שכתבו ספרים והשפיעו על הרבה אנשים.
תשובה
בס"ד שלום וברכה, כמחובן שיש להרחיב רבות בהגדרת גדולתו של הרב בחוכמה, בחסידות, בהגות, בניתוח ההווה העבר והעתיד וכו' א. אנו מאמינים בהשגחת ה', ואף מי שתורתו מתקבלת בציבור הרחב יש בזה השגחת ה' כגון פירוש רש"י וספרי הרמב"ם והרמב"ן... ב. הרב צבי יהודה וקק הגדיר את אביו במאמר ב"לנתיבות ישראל" (א, סה): "מורה הדור והדורות". וכן אמר בלשלשה באלול: "יש תלמיד-חכם שהוא גדול התורה, ואבא ז"ל היה גדול הדורות". וכך ראו בו עוד ת"ח שהכירוהו. הרב מלצר אמר על הרב קוק: "אנו גדולים עד בריח הדלת שלו!" וכן "יחיד הדור בגאונות, יחיד הדור בצדקות, יחיד הדור בחסידות!" הרב שלמה אלישיב אמר לרב אריה לוין על הרב שהוא "כליל השלמות: שלמות בגאונות, שלמות בצדקות, שלמות במחשבה ושלמות בהנהגה!". הרב שלמה יוסף זוין כתב: "לא יהיה הדבר להגזמה, אם נאמר שמרן הגרא"י הכהן קוק, ז"ל, היה בדורנו היחיד בין גדולי התורה, שהיה שולט בהלכה ובאגדה כאחת... כל מקצועות התורה היו ברשותו.. ולאו דווקא בהלכה. עולם האגדה היה לא פחות פתוח לפניו. חזון ושירה, מחשבה ומחקר, הגיונות ודעות - כל אלה היו שוטפים בלי הרף, כמעין הנובע, ממוחו ללבו ומלבו למוחו" (אישים ושיטות, עמוד 232). הגרש"ז אוירבך אמר: "הרב היה גאון מופלא וקדוש עליון". וכן אמר "הרב היה גדול בכל, איש האשכולות. מאיזה צד שהיית מתבונן בו, היית רואה את גדולתו, את יחידותו. גאון ששלט בכל מכמני התורה, בנגלה ובנסתר, צדיק בכל דרכיו ובכל מעשיו, בדקדוקי מצוות ובמעלות המידות, בשקידת הלימוד ובמעשי החסד". ועוד אמר: "לא היו גדולים כמוהו בדורו. זו הייתה גדלות מיוחדת. הרב היה גדול לא רק בדורו אלא בדורות!" (לקוטי הראי"ה 99). סיפר הרב ז'ולטי, שבהלווייתו הרב קוק התהלך יחד עם המשגיח, ר' לייב חסמן, והרחוב שליד בית הרב התמלא ברבנים מכל הארץ, ואמר לו הרב חסמן: "אתה רואה פה כל כך הרבה ראשים, ובכן דע לך, שאנו הולכים ללוות ראש שהיה גדול מכל הראשים האלה יחד". בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il