שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שבועות

שבועות בחו"ל לבן ארץ ישראל

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ה סיון תשפ"א
שאלה
שלום הרב. מי שנסע לחו"ל לשבועות: א. האם הוא צריך להתפלל תפילות החג גם ביום השני? ב. מה לגבי להישאר ערים כל הלילה ולומר את התיקון ליל שבועות ביום טוב שני של גלויות?
תשובה
שלום וברכה. א. בן ארץ ישראל שנסע לחו"ל בחג ודעתו לחזור לארץ ישראל - דינו כבן ארץ ישראל ונוהג יו"ט אחד, אולם אם הוא נמצא במקום ישוב של יהודים, לא יעשה מלאכות אסורות אפילו בצנעה, ויתפלל תפילת חול בצנעה. ב. מנהג חו"ל להישאר ערים בלילה הראשון בלבד, ומי שיכול ללמוד את סדר התנ"ך המובא בתיקון גם בלילה השני מה טוב, והלומד גם בלילה זה כל הלילה אשריו ואשרי חלקו. מקורות: א. ראה שו"ע (תצ"ו ג'), ברכי יוסף (שם ג'), מ"ב (שם סקי"ג). ב. הנה אף שבשל"ה הקדוש (מס' שבועות נר מצוה ז') מבואר שהמעשה עם מרן הבית יוסף והחבורה הקדושה והגילוי הגדול שהיה להם, היה ביום טוב שני. מכל מקום מבואר בבן איש חי (עיין בבתשובה בקובץ מן הגנזים ח"ט דף קיח, ובבא"ח במדבר ז') שלא שמענו אזהרה להישאר ערים גם ביום השני. וגם העולם לא נוהגים כך, עיין שם. בברכת התורה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il