שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

המשך לשאלה "מהו סדר לבישת הבגדים כיום?"

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ג תמוז תשפ"א
שאלה
לכבוד הרב דוד חי הכהן שליט"א תודה על התשובה לנושא מהו סדר לבישת הבגדים כיום? מצאתי בשו"ת עם סגולה - חלק ג "ואמנם לא ברירא לן מהו מסוה [או מסוהב], אבל מסתברא שזהו מלבוש של ראש..." ושם גם מצטט "יעויין במס כלה רבתי פרק י, הנכנס לבית המרחץ וכו פושט חלוקו ומתיר חגורו ומסלק את כובעו ואח״כ מסלק פרסקו התחתונה וכן לענין תפילין מסלק זה של ראש ואח״כ של יד שמעת מינה כובע לית בת משום קדושה וה״מ כובע אבל סודרא לא דכתיב סוד ה׳ ליריאיו עכ"ל. וכן יעויין במסכת דרך ארץ רבה פרק עשירי, הנכנס למרחץ וכו, וקודם שיכנס כיצד יעשה. חולץ את מנעליו ומסלק את כובעו ומסלק את טליתו ומתיר את חגורו ופושט את חלוקו ואח״כ מתיר את פורקסו התחתונה עכ"ל." על פי כל זה לכאורה יש להסיר תחילה את המגבעת ((לאלו שחובשים מגבעת) במקביל למסוה של ימיהם) ואח"כ המנעלים ואח"כ להמשיך כסדר שכתב הרב (ולהסיר הכיפה במקום הכובע של ימיהם) - האם זה נכון?
תשובה
המגבעת היא לבוש כבוד ולא רק לשם יראת שמים ולכן אין מקומה בבית המרחץ שאינו מקום כבוד. אבל את הכיפה יש להסיר רק לקראת הסוף. וכך שמעתי שהיתה דעתו של הגאון ר' שלמה זלמן אוירבך זצ"ל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il