שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פירות שביעית

החזרת פירות שלוו בשביעית

undefined

הרב אביעד תפוחי

ט אלול תשפ"א
שאלה
אדם שלווה פירות שביעית בשמיטה ומחזיר בשמינית פירות חולין למה זה מותר?
תשובה
שלום וברכה. מבואר בגמרא (ע"ז סב:) שדבי רב ינאי לוו מהעניים פירות בשביעית והחזירו להם בשמינית. וכן פסק הרמב"ם (שמיטה פרק ח, הלכה כ). הראשונים דנו בשני נידונים: א. מדוע הפירות בשמינית לא מתקדשים בקדושת שביעית, הרי חליפי שביעית נתפסים בקדושת שביעית. ומתרצים שכיון שהפירות שנותנים לעניים לא היו קיימים בשעה שקיבלו מהעניים את הפירות, הם לא נתפסים בקדושת שביעית. (עיין שם בתוספות ד"ה יאות). ב. מדוע אין בזה איסור של ריבית, שהרי אסור להלוות סאה של פירות תמורת סאה של פירות שמא המחיר יתייקר. ומתרצים שמדובר שבשעת ההלואה היה ללווים פירות בביתם (עיין שם בתוספות). הרדב"ז (על הרמב"ם הנ"ל) העלה דיון נוסף, שזה נראה כסחורה בפירות שביעית. וחידש שכיון שזה אכן נראה כסחורה, הקלו רק לרוווחת העניים. אמנם בדרך אמונה (שם) כתב שהגמרא והרמב"ם נקטו עניים כי זה המצוי, אך זה לאו דוקא. מקוה שזה נותן מענה לשאלתך, אם לא, אתה מוזמן לחזור ולשאול.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il