שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

החזרת כסף לגניזה שלא שילמתי

undefined

הרב אביעד תפוחי

ב תשרי תשפ"ב
שאלה
שלום רב יש לנו ליד הבית עמדת גניזה שחשבנו שלא צריך לשלם עליה (בפועל צריך) והשתמשנו בה כמה פעמים מאז ואני לא יודע כמה פעמים וכמה כסף איך אני יכול להחזיר להם את הגזילה?
תשובה
שלום וברכה ניתן ללמוד את הדין במקרה ממה שפסק השו"ע (שולחן ערוך חושן משפט הלכות טוען ונטען סימן עה סעיף יח)- "טענו שניהם ספק, כגון שטענו: הלויתיך ואינו יודע כמה, והשיבו: אמת שהלויתני ואיני יודע כמה, אין הנתבע נשבע אפילו היסת, ומשלם לו מה שברור לו ויוצא בו אף ידי שמים. ויש אומרים שכיון שזוכר שלוה, אינו יוצא ידי שמים עד שיתפשר עם המלוה במה שיוכל". דהיינו שהשו"ע פוסק שהלווה צריך לשלם מה שברור לו שחייב ופטור על השאר אפילו בכדי לצאת ידי שמיים, וכן פסק הש"ך. אמנם יש מקום לדון, שהרי מצינו שאדם שהיה לו לדייק ולזכור כמה התחייב ולא עשה כן עליו לשלם לצאת ידי שמיים את כל הסכום המסופק, ומדוע כאן לא נחייב את מי שלא דייק וזכר. ביארו הראשונים (תרומות לח, ג, א)- א. היה למלוה לדעת כמה הלווה, ואם הוא לא יודע אזי אין להטיל חובה על הלוה לדעת. ב. הלוה דייק בשעת ההלואה אלא שכח אח"כ, 'ואין בידן למנוע שר של שכחה'. בנידון דידן ה'מלוה' (דהיינו בעלי הגניזה) לא אמורים לדעת ומוטלת חובה על 'הלווה' (דהיינו הגונז) לדעת, וא"כ לכאורה לכל הדעות ה'לווה' חייב לשלם את כל הסכום המסופק. אלא שלמעשה החיוב לצאת ידי שמיים הוא רק כאשר פשע (עיין שו"ע סימן ש סעיף א), וא"כ בנידון דידן כיון שלא היתה פשיעה של הגונז אלא רק טעות, נותר דינו כדלעיל שכיון שאין טענת ברי חייב לשלם רק מה שמסופק בו ותו לא. סיכום: על הגונז לשלם מה שברור לו שחייב, ומעבר לכך אף שיש לו ספק שמא הוא חייב אינו חייב לשלם אפילו בבא לצאת ידי שמיים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il