שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

קורת בטון מעל הסוכה

undefined

הרב אביעד תפוחי

ו תשרי תשפ"ב
שאלה
בחצר הבית יש לנו קורות בטון ואני מעוניין לבנות מתחת לקורות את הסוכה, רוב הקורות ברוחב של 20 ס"מ והמרחק בין הקורות 76 ס"מ, אבל הקורה המרכזית ,שאמורה להיות מעל כל אורך הסוכה באמצעה, היא ברוחב של 24 ס"מ. מה הדין, האם במצב כזה הסוכה כשרה? והאם זה משנה האם הקורה תהיה מעל הסכך או מתחתיו?
תשובה
שלום וברכה. קורות בטון הן אכן סכך פסול, אך סכך פסול פוסל את הסוכה רק בארבעה טפחים, דהיינו 32 ס"מ (שו"ע תרלב, סעיף א). כיון שהסכך הפסול אצלך הוא פחות מכך, ניתן לסכך את שאר הסוכה בסכך כשר (ואין זה משנה אם הסכך מעל הקורה או מתחתיה) ובכך הסוכה תהיה כשרה. אמנם לעניין אכילה ושינה מתחת לסכך הפסול- אם הוא ארבע טפחים (32 ס"מ) לכל הדעות אי אפשר. אך אם הוא מעל שלושה טפחים (24 ס"מ) נחלקו הפוסקים האם אפשר לאכול ולישון מתחתיו, השו"ע פסק שמותר (שם), אך המשנ"ב כתב שראוי להחמיר לכתחילה וכן פסקו כה"ח וילקוט יוסף. יש לציין שצריך שיהיה רוב הסכך כשר (שו"ע תרל"א, ח), וכיון שאצלך הרווח בין הקורות הוא יותר מאשר רוחב הקורות עצמן, לכן ודאי שהסכך הכשר יהיה יותר מאשר הסכך הפסול. חג שמח ובהצלחה רבה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il