שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

תשלומין אם שכח ותן טל ומטר

undefined

הרב אלישיב קפקה

י"ח מרחשון תשפ"ב
שאלה
1. שכח לומר בערבית. האם חוזר על תפילתו. ומתפלל תפילת תשלומין אם נזכר בבוקר. 2. אמר ותן טל ומטר לפני ז חשוון. בתקופה משמחת תורה שהתחילו לומר משיב הרוח. האם חוזר על תפילתו וחייב בתפילת תשלומין
תשובה
בס"ד שלום רב, ראשית אבקש מחילה על העיכוב במענה. בנוגע לשאלה הראשונה: הדבר תלוי באם ידע קודם התפילה שעליו לומר את ההזכרה הנדרשת. אם התעורר בלבו ספק מיד אחרי התפילה חוזר, ובזמן מופלג אחרי התפילה אינו חוזר. אך אם לפני התפילה לא שם לבו להזכרה הנדרשת, ואף לא התעורר לכך תוך כדי התפילה - צריך לחזור אפילו אחרי זמן מופלג. (שו"ע או"ח סימן קיד, סעיף ח ושם במ"ב ופסקי תשובות אות יד). אמנם, יש להניח שבקשת ותן טל ומטר כולם יודעים קודם התפילה שיש לאמרה, אלא שמסופק אם זכרה, ולכן בנזכר זמן מופלג אחרי התפילה אינו חוזר וממילא לא ישלים בבוקר. ביחס לשאלה השניה: כתב הרא"ש בתשובה(כלל ד סימן י) שמעיקר הדין אפשר לבקש גשם אף קודם ז' חשון, אם המקום והציבור צריכים לכך, אך סיים בכך שדבריו לא התקבלו. ולכן למעשה פסק שו"ע (קיז, ב) שאין לבקש כלל קודם הזמן הקבוע על ידי חכמים, אלא בשומע תפילה ולא בברכת השנים. אך הוסיף ב"י בשם מהר"י אבוהב, שכיון שמעיקר הדין נראה שהאמת כדברי הרא"ש, בדיעבד אם טעה וביקש קודם הזמן, לא יחזור. אך הבית יוסף עצמו סייג, שלמעשה כיון שכל הפוסקים לא קבלו דבריו, צריך לחזור ולהתפלל, אך כיון שיש ספק מכח דברי הרא"ש יחזור ויתפלל בתורת נדבה. וכך פסק בשולחן ערוך (שם). אך למעשה, בימינו שקשה עלינו לכוון ולא מתפללים כל כך נדבה, לא יחזור כלל. וכת' אחרונים שיתאמץ ויקשיב לכל חזרת הש"ץ. (פסקי תשובות קיז, ד הערה 35). גשם מבורך לכל בית ישראל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il