שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

עד בחופה שלא ראה נתינת הטבעת

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ח כסלו תשפ"ב
שאלה
הייתי עד בחופה ולא ראיתי את נתינת הטבעת, מה עליי לעשות?
תשובה
העד חייב לראות את נתינת הטבעת ואת כיסוי ההינומה והעברת הכתובה מהבעל לאישה. ואולם, יש כמה צדדים שלא לחשוש שלא חלו הקידושין. כתב הרמ"א בשם הרשב"א (אבהע"ז מב, ד): "וצריכים העדים לראות הנתינה ממש או לרשותה, אבל אם לא ראו הנתינה ממש לידה, אף על פי ששמעו שאמר: התקדשי לי בחפץ פלוני, ואחר כך יצא מתחת ידה, אינן קידושין עד שיראו הנתינה ממש". בית שמואל בשם המרדכי שם: "אפילו לא ראו הנתינה אין לבטל הקידושין אם ראו דבר המוכיח יכול להעיד כאילו ראו גוף המעשה כפי שעדי ייחוד לא רואים ביאה כך בנתינת הטבעת". הרשב"א (בתשובה, סימן תש"פ) כתב שיש לחלק, ובמקום שאפשר לראות יש הכרח שתהיה ראייה ממש. אבל כאן שעומדים תחת החופה גם הרשב"א יודה שהקידושין חלים (פת"ש).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il