שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משפט אזרחי (ערכאות)

קיבל בבית משפט יותר ממה שמגיע לו

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"א שבט תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה, בקשר לסימן כו, אם ראובן קיבל רשות בית דין ללכת לערכאות ובית משפט חייבו את שמעון לשלם דברים שעל פי דיני ישראל הוא לא חייב כמו בושה, עגמת נפש, וכדו' האם מותר לו לקבל אותם או שזה נחשב גזל בידו. לא מצאתי דין ברור בזה בסימן כו. תודה
תשובה
שלום וברכה. במקרה כזה צריך לפנות לרב ת"ח שבקי בדיני ממונות וישום לו כמה כסף מגיע בנידון זה. צריך לבחון האם הוא הוציא הוצאות משפט מחמת הנתבע, שהיה סרבן, וכמו כן אולי מעבר לעוגמת נפש נגרם לו נזקים כספיים. אכן אם התברר שהוא קיבל יותר ממה שמגיע לו בדיני ישראל, צריך להחזיר את המותר. מקורות: ראה בשו"ת רדב"ז (חלק ד' סי' ק"כ) ובגליון הגרע"א (סי' כ"ו) בשם התשב"ץ (ח"ב סי' ר"צ), שאם קיבל כסף מערכאות יותר ממה שראוי לקבל בבית משפט, הוי גזל בידו וצריך להחזיר. עם זאת צריך לעשות שומה אצל ת"ח שבקי בדיני ממונות ויודע לאמוד כמה כסף מתוך זה מגיע לו בדיני ישראל. ומה שכתבנו שצריך לברר האם הבעל דין השני היה סרבן בדין, שאז הוא צריך לשאת בעול ההוצאות, כן מבואר ברא"ש (סנהדרין פרק ג' סי' מ') וכן פסק מרן השו"ע (חו"מ סי' י"ד סע' ה'). ויש בתי דינים שדנים גם בושת ועוגמת נפש, וגם דברים שלא דנים עליהם מדין תורה, כדי לנעול דלת בפני עושי עוולה, וכן כדי להשכין שלום וכדומה, ועושים כן, מכח החתימה על שטר הבוררות, שכתוב שם "הן לדין הן לפשרה". וראה עוד בסדר הדין (פרק ט"ו הערה קס"ז) לגבי מקרה שעברו והלכו הבעלי דינים מרצונם לערכאות מחמת שקיבלו עליהם מה שיפסקו להם. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il