שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

מדוע רבנים לא פוסקים שצריך להטיל תכלת?

undefined

רבנים שונים

שאלה
שלום לכבוד הרב. לכאורה התכלת אינו מעכב את הלבן דווקא כאשר אין תכלת כמו שמבואר בפשט המשניות, בגמ', ברמב"ם וכן מבואר בראשונים רבים ובאחרונים שכאשר יש תכלת יש חובה. מדוע בתכלת שמצאו כיום, רבנים הסוברים שיש רמת ודאות גבוהה שאכן זו התכלת שעליה דיברו חז"ל לא מורים להלכה להטיל תכלת זו, ולפחות מספק דאורייתא?
תשובה
שלום, אני ממליץ לך לקרוא בהרחבה את מאמרו של הרב שמואל אריאל על התכלת. לגבי נידון שאלתך, אני מעתיק לך כאן מהמאמר הנ"ל: א. האמירה שרוב הרבנים פסקו כנגד התכלת, אינה מדוייקת - אכן רוב תלמידי החכמים כיום אינם מטילים תכלת בבגדם; אך הרוב הגדול של רבנים אלה, כלל לא עסקו בסוגיה זו, אלא הם מטילים לבן, פשוט משום שכך הוא המנהג מזה דורות רבים. אין כוונתי לקטרג עליהם - הרבנים עסוקים בשאלות בוערות רבות, ושאלה זו מצריכה דיון יסודי ומקיף מאד, וכל עוד לא התבררה הסוגיה, ממשיכים לנהוג כפי שנהגו אבותינו ואין משנים את המנהג. אך ברור, שמצב כזה אינו יכול להיחשב כ"פסיקה של רוב הרבנים כנגד התכלת". מניין הרוב והמיעוט, צריך להיעשות לא על פי כלל מטילי התכלת והלבן, אלא רק מתוך אלה שהתייחסו במפורש לסוגיית התכלת, לחיוב או לשלילה. מתוך תלמידי החכמים שהתייחסו במפורש לעניין זה, מספר המחייבים כלל אינו מועט לעומת מספר השוללים, ובין המחייבים יש לא מעט תלמידי חכמים ידועים. ב. לא מעט מן הפוסקים שלא הורו להטיל תכלת, גם אינם שוללים את הטלתה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il