שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

האם צריך לברך על מזוזה בעסק

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ז אדר א' תשפ"ב
שאלה
מזוזה בעסק צריכה ברכה בקביעתה?
תשובה
שלום רב. יש לקבוע מזוזה בחנות ללא ברכה, ואם ישנים בה, צריך לקבוע עם ברכה. מקורות: בשו"ע (יו"ד סי' רפ"ו י"א) נפסק שחנויות שבשווקים פטורות ממזוזה. והכוונה לחנויות שפועלות רק ביום השוק ורוב השנה פנויות ללא שימוש, וכפי שמצינו בסוכת החג שפטורה (יד הקטנה פ"ב אות כ"א ואחרונים). והוא הדין לחנויות שנמצאים שם תמיד, אלא שבניינם ארעי כאוהל וכדומה (ראה שו"ע שם י"ב ובערוה"ש שם כ"ח). אולם חנויות קבע שנמצאים שם ביום, יש לקבוע בהן מזוזה ללא ברכה, כדין בית האוצר שמניחים בו סחורה וחייב במזוזה (שו"ת רב פעלים ח"ב סי' ל"ו, קיצור שו"ע י"א י"ד, שו"ת אבני נזר שפ"ד), וכדין בית מדרש ששוהים שם במשך היום וקובעים בו מזוזה ללא ברכה (ספר יד הקטנה שם, פתחי מזוזות עמ' ר"ז). אולם פשוט שאם בנוסף לשימוש הרגיל בחנות גם ישנים בה, אז דין החנות כדירה קבועה שחייבת מזוזה עם ברכה (משמרת שלום אות י"ב). ברכה והצלחה בעסק ובכל מעשה ידיך,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il