שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

בית המקדש השלישי - האם אפשר שייבנה על עמודים?

undefined

הרב עזריה אריאל

ג ניסן תשפ"ב
שאלה
יש לי שאלה הלכתית שמטרידה אותי, ואשמח לדעת את דעת הרב בעניין. האם מבחינה הלכתית מותר שבית המקדש יעמוד מעל רחבת הר הבית על גבי גשר, בכ-200/300 מטר מעל פני הקרקע, ובכדי לחבר אותו לקרקע יוסיפו עמוד המחבר בין הקרקע לבין הגשר, שבו עומד בית המקדש. שאלתי נובעת מהכתוב בספר "שיחות הרב צבי יהודה" שערך הרב אבינר, כרך ב, עמ 319, סעיף 7 - "בית מחובר לקרקע", ובו צוין ש"בית המקדש אינו מרחף ומשוטט באוויר אלא חייב להיות מחובר לקרקע": אם יש עמוד המחבר בין הקרקע לגשר, האם זה מספיק כדי שהבנייה מעל פני הקרקע תיחשב כמותרת מבחינה הלכתית? בתודה מראש על תשובתך,
תשובה
לשואלת, שלום וברכה! מסתבר שאם בית המקדש יוצב על גבי עמודים הוא נחשב כבית מקדש המחובר לארץ. כך נאמר בהלכה לגבי בית שיש בו צרעת, שלמרות שהפסוק (בפרשת השבוע) מדבר על "בית ארץ אחוזתכם" (ויקרא יד,לד), בית המחובר לארץ, בכל זאת בית על גבי עמודים נחשב כחיבור מספיק לארץ (נגעים פי"ב מ"א), אפילו אם העמודים הם רק בזויות של הבית (פירוש רבנו שמשון שם). יחד עם זאת יש להדגיש, שגם אם ייעשה בית מקדש כזה עדיין תהיה קדושה של מקום ההיכל על הקרקע שבין העמודים, על כל המשתמע מבחינת איסור הכניסה של טמאים וגויים. הדבר דומה להלכה שכאשר עושים מקדש ובו כמה קומות יש קדושת מקדש על כל הקומות (פסחים פו ע"א והל' בית הבחירה פ"ז הכ"ג). קל וחומר לגבי הקרקע עצמה, שהתקדשה קדושה נצחית שאיננה מתבטלת כלל (ראי ברמב"ם שם פ"ו הט"ז). לגבי המזבח החיצון, שעומד בעזרה, ועליו נאמר בתורה "מזבח אדמה תעשה לי" (שמות כ,כא), נאמרה הלכה מיוחדת שעליו להיות צמוד קרקע ממש, ולא מרחף מעל עמודים (זבחים סא ע"ב; רמב"ם הלכות בית הבחירה פ"א הי"ג).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il