שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • אבלות ובית הקברות

גילוח בערב פסח שמפסיק את שלשים ימי האבלות

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ח אדר ב' תשפ"ב
שאלה
אחי נפטר בתאריך ט"ז אדר ב, ונקבר ב י"ז. מתי אפשר להתגלח? יש לקחת בחשבון את חג הפסח.
תשובה
שאלת חכם חצי תשובה. אכן החג מבטל את ה'שלושים' ולכן ניתן להתגלח ולהסתפר בערב החג. לעניין גילוח ותספורת התירו אפילו לפני חצות בגלל הבעייתיות להתגלח ולהסתפר לאחר חצות בערב פסח. במקרה שלא הספקת להתגלח או להסתפר לפני חצות ניתן להתגלח ולהסתפר אחרי חצות בעצמך או על ידי ספר גוי, אבל לא אצל ספר יהודי. בשורות טובות! מקורות: כתב השולחן ערוך אורח חיים (תקמח ח): "אם נהג שבעה ופגע בו הרגל מבטל ממנו גזירת שלשים אפילו חל יום שבעה בערב הרגל מותר לספר ולכבס בערב הרגל. הגה: והוא הדין הרחיצה לדידן דנוהגין איסור רחיצה כל שלשים ומותר לרחוץ סמוך לערב ואין צריך להמתין עד הלילה (הגהות מיימוני ומרדכי והגהות אשירי)" העיר המשנה ברורה (ס"ק לא): "סמוך לערב - כדי שיהיה ניכר שהוא משום כבוד הרגל וזה הדין הוא אפילו אם חל יום ח' או ט' בערב הרגל. ודוקא בכל עיו"ט אבל בערב פסח מותר בכל אחר חצות דהיינו מזמן שחיטת הפסח ואילך דאז הוא יו"ט דאסור במלאכה ולכן מותר ברחיצה אחר חצות תיכף וכן בכיבוס אבל לגלח מותר אפילו קודם חצות כיון דאחר אסור לו לגלח אחר חצות כדאיתא בהלכות פסח". ראה עוד ש"ך (יו"ד, שצט, ס"ק יב) , וחזון עובדיה פסח (עשיית מלאכה, סעיף ג, עמ' קפט). בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il