שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חפצים שונים

צחצוח שיניים בשבת

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ח אדר ב' תשפ"ב
שאלה
בוקר טוב אני נוהגת לצחצח שיניים בשבת עם מברשת ומשחת שיניים ג'ל או נוזלית תיאדנט. כמובן, זאת בזמן שאין בעיית חניכיים וכתוצאה מזה יוצא דם. השבוע שמעתי שאסור בכלל לצחצח עם מברשת. אציין שאני יוצאת עדות המזרח.
תשובה
שלום וברכה, מכיוון שאת נזהרת שלא לצחצח באופן שבוודאות יצא דם את יכולה להמשיך לצחצח שיניים בשבת עם תיאדנט שהיא נוזלית. לגבי משחת שיניים רגילה הרבה פוסקים אסרו משום איסור ממרח. אף שיש שהתירו לא נכון להקל בזה אם לא בשעת הדחק. יש הידור לא להשתמש כלל במברשת שיניים בשבת (משום חששות שונים) ולהסתפק במי פה אם הדבר לא פוגע לך בעונג שבת. מקורות והרחבה: פוסקי זמננו דנו באריכות בשאלת צחצוח שיניים בשבת. יש פוסקים שאסרו לצחצח בעיקר משלש סיבות: חשש הוצאת דם, ממרח (כאשר המצחצח מורח ומחליק את המשחה על השיניים) וחשש סחיטה של המברשת (עי' מנח"י ג, מח, ארח"ש יז, כט). בספר שמירת שבת כהלכתה (חלק א, פרק יד, סעיף לט) כתב שנוהגים שלא לצחצח שיניים אפילו בלי משחה. מאידך יש פוסקים שהתירו לצחצח שיניים בשבת. הגרע"י (בשו"ת יביע אומר חלק ד אורח חיים כז-ל והליכות הליכות עולם ד ר-רא) כתב באריכות להקל לצחצח שיניים בשבת אפילו עם משחה למי שמצטער מזה. אולם יש לציין שהחמיר שלא לשטוף את המברשת אחרי הצחצוח משום הכנה משבת לחול (יש לדון בחומרא זאת, עי' פניני הלכה הרחבות שבת (יד, ז, ז)). עוד כתב שטוב לייחד מברשת מיוחדת לשבת מצד שיש עובדין דחול בשימוש במברשת של יום חול. ישנם פוסקים שהתירו לצחצח עם מברשת אבל ללא משחה משום איסור ממרח. ביניהם אג"מ (או"ח א, קיב), ואול"צ (ח"ב לה, ו). בספר שלחן שלמה (שכ, כח, ב) מובא שכתב הגרש"ז אוירבך על צחצוח שיניים: "הוא מהדברים המותרים שנהגו בהם איסור, ורבים מהיראים רואים בו איסור חמור עד מאד, ואני לא ידעתי איסור". אם מצחצחים בלי משחה או עם תיאדנט שהיא נוזלית אין את הבעיה של ממרח. תיאדנט אגב פותרת בעיה נוספת של 'מוליד' כאשר המשחה הופכת לנוזלית וכאילו נולד משהו חדש. (עי' שש"כ שם). בעיה זאת אינה קיימת בתיאדנט כמובן, משום שהיא היתה נוזלית ונשארת נוזלית. השאלה הזאת לא קשורה כמעט לאשכנזים וספרדים, אלא שאם השואלת נוהגת כפסקי הרב עובדיה יוסף ניתן להקל לצחצח עם משחה. אולם גם הרב עובדיה יוסף סייג את ההיתר למי שמצטער מכך, וגם כתב שאין לשטוף את המברשת אחרי השימוש משום הכנה משבת לחול, כאמור לעיל. לסיכום: רוב הפוסקים אוסרים לצחצח שיניים עם משחה. אם לא משתמשים במשחה שיש בה חשש איסור ממרח אלא בתיאדנט נוזלי ניתן לסמוך על המתירים. מי שאינו מצטער מכך טוב להדר שלא להשתמש במברשת כלל ולהסתפק במי פה. בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il