שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ניקיון בדיקת וביעור חמץ

מדוע מבטלים חמץ פעמיים בלילה וביום?

undefined

הרב דניאל קירש

ו ניסן תשפ"ב
שאלה
מה עניין ביטול החמץ שעושים בבדיקת החמץ, אם אנחנו לא מבטלים את כל החמץ, שהרי יש חמץ שנרצה לאכול גם למחרת. ולאחר שריפת החמץ, אנחנו מבטלים את כלל החמץ. מה עניין שני ביטולים, ומדוע לא מבטלים רק בזמן שריפת החמץ וזהו?
תשובה
שלום וברכה, הטעם שחז"ל תיקנו לבטל את החמץ בלילה ולא להסתפק בביטול של היום הוא משום שחוששים שמא אם אדם יסמוך רק על הביטול של היום הוא ישכח לבטל עד השעה השישית, ואז כבר לא יועיל הביטול. מה שאין כן הביטול של הלילה שהוא בשעה קבועה של בדיקת חמץ ולכן לא יבואו לשכוח. (אף שלכאורה גם ביום יש שעה קבועה של שריפת חמץ, מכל מקום כיון שמעיקר הדין כל אחד יכול לשרוף מתי שהוא רוצה אין זה זמן מוגדר ועשויים לשכוח). מכל מקום כתב השולחן ערוך שטוב לבטל גם ביום ארבעה עשר בסוף השעה החמישית קודם השעה השישית, לפי שרגילים לקנות חמץ ביום ארבעה עשר וכן בחמץ ששייר בלילה למאכלו ביום ארבעה עשר שלא נתכוון לבטלו [על פי הטור (סימן תלד), ומשנה ברורה (תלד, ס"ק יא), ושער הציון (ס"ק יט)]. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il