שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות וסעודה

ברכה על טעימת אוכל כשרוצים לראות אם הוא מקולקל

undefined

הרב דניאל קירש

ז ניסן תשפ"ב
שאלה
אם אני רוצה לטעום אוכל כדי לוודא אם הוא לא מקולקל , האם לברך ברכה ראשונה?
תשובה
שלום וברכה, אין לברך על הטעימה. אם אפשר יותר טוב לפלוט את האוכל אחרי הטעימה ולא לבלוע אותו. מקורות והרחבה: במקרה שאדם טועם ופולט את האוכל הוא לא מברך לכל הדעות. במקרה שאדם טועם את האוכל ובולע עד כזית, השולחן ערוך (רי, ב) הביא בזה שתי דעות. למעשה לא יברך (משום שזו הדעה העיקרית בשולחן ערוך שהזכירו בסתם, וכן פסק הרמ"א משום שספק ברכות להקל). אולם כתב המשנה ברורה (ס"ק יט, וראה שער הציון ל) שמכיוון שיש אומרים שיש לברך על טעימה במקרה שטועם ובולע (כך פסק המגן אברהם) לכן כאשר האדם מתכוון לטעום ולבלוע לכתחילה טוב שיתכוון ליהנות ממנו בתורת אכילה ויברך עליו". וכן פסק בחזון עובדיה (ברכות, עמודים רעג, סעיף ו, והערה ח). במקרה שאתה חושש שהאוכל מקולקל נראה שאין להדר ולכוון ליהנות כדי לברך כי יש חשש שהברכה תהיה לבטלה אם האוכל מקולקל (ראה משנה ברורה סימן רו ס"ק כד). לכן למעשה אין לברך. ויותר טוב לפלוט כדי שלכל הדעות לא תהנה מהעולם הזה בלי ברכה. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il