שאל את הרב

  • הלכה
  • מגע ותערובת בין בשרי או חלבי לפרווה

תבלינים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"א ניסן תשפ"ב
שאלה
מה דין התבלינים שבוזקים מעל הסירים בזמן הבישול? האם הם הופכים להיות בשרים או חלביים בהתאם לתבשיל או שהשארים סתמיים על אף האדים שנכנסים לתוכם?
תשובה
שלום וברכה. בדיעבד התבלינים נשארו פרוה. מקורות: ראה ברמ"א (יו"ד סו"ס פ"ח). ובשו"ע (יו"ד סי' צ"ב ח') גבי מחבת של חלב שנתנו תחת קדירה של בשר, שהזיעה עולה ונבלעת בקדרה ואוסרת אותה. וע"פ זה כתב בבדי השלחן (שם ס"ק קס"ה) שאין להשתמש באותם תבלין לחלב ובשר שהרי הזיעה עולה לתוכם. ומבואר בדבריו שמדובר אפילו אם אין בזיעה יד סולדת בו, כיון שהיא נכנסת דרך נקבי הכלי ומתערבת עם התבלין. ובפרט יש להזהר בזה בשמן מדין ניצוק וכו'. ועיין כל זה באריכות, בפתחי מגדים (ביאורים סי' י"ג אות י"ז). שכל האמור הוא לכתחילה אך בדיעבד ניתן להקל בזה, בפרט אם יש מרחק בין האדים לתבלין. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il