שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

לתת לילדים לאכול בזמן 'מגיד'

undefined

הרב דניאל קירש

י"ג ניסן תשפ"ב
שאלה
האם אפשר לתת לילדים לאכול סוכריות שמקבלים בזמן הסדר (אנחנו נותנים על שאילות טובות והתנהגות) בזמן מגיד? אם כן, עד איזה גיל?
תשובה
שלום וברכה, מותר ומצוה לתת לילדים סוכריות בליל הסדר כדי שלא יישנו, ויתעוררו לשים לב לשינויים של ליל הסדר. הם יכולים לאכול מעט מיני מתיקה בזמן המגיד עד גיל בר מצווה. אולם ככל שהילדים גדולים יותר ראוי למעט בזה כאשר רואים שהם מחזיקים מעמד ועירניים בליל הסדר בלי טעימות אלו בזמן מגיד. מקורות והרחבה: מותר ומצוה לתת לילדים סוכריות בליל הסדר. וכך כתב השולחן ערוך (תעב, טז): "מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים כדי שיראו שינוי וישאלו". ביאר המשנה ברורה (ס"ק נ): "וישאלו - ר"ל שעי"ז יתעוררו לשום לב על כל השנויים ומנהגי לילה זה וישאלו שאלות המבוארים בנוסח מה נשתנה. ובש"ס איתא כדי שלא יישנו וישאלו. וצריך לעוררם שלא יישנו עד אחר עבדים היינו וכו' שידעו ענין יציאת מצרים דעיקר המצוה הוא התשובה על שאלת בנו וכמו שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה וגו' (ולא כמו שעושין איזה המון שאחר אמירת מה נשתנה מניחים לילדים לילך ולישן ואינם יודעים שום תשובה על שאלתם". עכ"ד המשנה ברורה. אף שכתב הביאור הלכה (תעג, ג) שאין לאכול ולשתות בזמן ההגדה, אין מניעה שהילדים יאכלו. כעין זה מצינו בהלכות שבת שמותר לתת לילדים אפילו מעל גיל חינוך לאכול לפני קידוש. המשנה ברורה (סימן רסט ס"ק א) פסק כדעת המגן אברהם שמותר להאכיל ילדים לפני קידוש אפילו מעל גיל חינוך. אולם מכיון שיש חולקים וסוברים שנוהגים להחמיר בזה כדעת הב"ח ולתת רק לילדים שלא הגיעו לגיל חינוך (ערוך השולחן סעיף ה), ואף המשנה ברורה לא התיר אלא לצורך, לכן ראוי להרגיל את הילדים להמתין לסעודה כאשר הם יצליחו להיות עירניים בליל הסדר בלי הטעימות בזמן המגיד. בברכת פסח כשר ושמח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il