שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קטניות

כלים שבושלו בהם קטניות בפסח

undefined

הרב דניאל קירש

י"ט ניסן תשפ"ב
שאלה
שלום כבוד הרב 1. האם מותר לכתחילה לבשל בפסח בכלי שבישלו בו קטניות? ומה הדין כאשר מתארחים אצל ספרדים שאוכלים קטניות בפסח? 2. כלי שבישלו בו קטניות בפסח ואחר כך בישלו בו אוכל אחר, האם האוכל מותר באכילה בפסח? 3. השנה שיום שביעי של פסח חל ביום שישי האם מותר לבשל (בחול המועד או בשביעי של פסח לאחר שעשה עירוב תבשילין) בכלי פסח קטניות בשביל שבת. האם נצטרך להגעיל את הכלים לפני פסח בשנה הבאה?
תשובה
שלום וברכה, 1. לכתחילה אין לאשכנזי להשתמש בכלי שבישלו בו קטניות באותו יום. ומכל מקום ניתן להקל לאשכנזים להתארח ולאכול בבית של ספרדים אף אם ידוע שמשתמשים בכלים שבישלו בהם קטניות באותו יום. כאשר מדובר במשפחה נכון להקל בזה, ובפרט אם החמרה בדבר תיצור אפילו מעט מתיחות, וגדול השלום. 2. כלי שבישלו בו קטניות, ואחר כך בישלו בו אפילו באותו יום אוכל אחר, האוכל מותר באכילה בפסח. 3. השנה שיום שביעי של פסח חל ביום שישי מעיקר הדין ניתן לבשל (בחול המועד או בשביעי של פסח לאחר שעשה עירוב תבשילין) בכלי פסח קטניות בשביל שבת, ולא צריך להגעיל את הכלים לפני פסח בשנה הבאה. יש מחמירים לייחד כלים מיוחדים לבשל בהם קטניות (או מבשלים בתבניות חד פעמיות) ולא מבשלים קטניות בכלים של פסח. מקורות והרחבה: 1. לכתחילה אין לאשכנזי להשתמש בכלי שבישלו בו קטניות באותו יום. אף שהקטניות בטלות ברוב ולמדנו ברמ"א שאם בטלו הקטניות ברוב מותר, מכל מקום אם משתמש בכלי בן יומו שבישלו בו קטניות נחשב הדבר כאילו אוכל קטניות לכתחילה (ראה פסקי תשובות תנג, ט, ולהורות נתן חלק טו סימן יד). ומכל מקום אף שיש לאשכנזי להחמיר בדבר לכתחילה בביתו, נראה שיש להקל לאשכנזי להתארח אצל ספרדי בפסח, אפילו אם הם יודעים בבירור שנתבשל בכלים ההם באותו יום אורז וקטניות, ובפרט שיש להקל בזה לבן משפחה משום השלום. ראה שו"ת יחוה דעת (ח"ה סי' לב), ודבר חברון (או"ח, סי' תקה). ובספר דבר חברון מועדים (עמ' סז) כתב: "הנוהג שלא לאכול קטניות, יכול לאכול מתבשיל שהתבשל עם קטניות, אך לא יאכל את הקטניות עצמן. בודאי שאסור לגרום סכסוכי משפחה בגלל חומרת הקטניות. אמנם מדת חסידות שלא לאכול גם מכלים שבלעו טעם קטניות, אך גדול השלום, ואם יגרום הדבר לאיבה בכך שימנע מלהתארח - אין להחמיר. ומענין לעניין באותו עניין אציין שראיתי בחוברת באנגלית שכתב הרה"ג מרדכי טנדלר שסבו הגר"מ פיינשטיין זצ"ל סבר שלא טוב המנהג שנהגו חלק מהאנשים לא לאכול כלל אצל אחרים בפסח, משום שמנהג זה פוגע באחדות ישראל. עכ"ד. יש לציין בהקשר זה שיש מצווה בדיבוק חברים, כפי שכתב הרמ"א (רמח, ד): "הגה: יש אומרים שכל מקום שאדם הולך לסחורה או לראות פני חבירו חשוב הכל דבר מצוה ואינו חשוב דבר הרשות". 2. מעיקר הדין אם בישלו בכלים שבישלו בהם קטניות, האוכל מותר אפילו שבישלו בו בתוך מעת לעת משום שבדרך כלל יש רוב בתבשיל נגד מה שבלוע בקדירה, וקטניות שבטלו ברוב מותרות (פסקי תשובות, תנג, ט). 3. מכיון שלא ישתמשו בכלים עד הפסח הבא, ודאי שהכלים לא יהיו בני יומם עד השנה הבאה, וכאשר הכלים אינם בני יומם מעיקר הדין מותר להשתמש בהם משום שאין לגזור אטו בני יומם שהרי גם בכלים בני יומם האוכל מותר בדיעבד (פסקי תשובות שם בשם כף החיים). הפסקי תשובות שם כתב שנוהגים לייחד כלים לבישול קטניות. ובספר הליכות שלמה פסח (פרק ד, הערה 102) החמיר בזה אם לא שיש צירופים נוספים. בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il