שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

קרבן פסח

undefined

הרב חיים שרייבר

ח סיון תשפ"ב
שאלה
בספר שמות כתוב במפורש שאוכלים קרבן פסח כצלי ואילו בספר דברים דווקא כתוב שיש לבשלו.. כיצד ניתן ליישב סתירה זו?
תשובה
שלום רש"י (דברים פרק ט"ז פס' ז') כותב: "ובשלת" - זהו צלי אש שאף הוא קרוי בשול. רש"י מסביר שבישול הוא שם כללי של הפיכת הבשר לראוי לאכילה, לפי זה גם צליה (שרק היא מותרת בקרבן פסח) מוגדרת כבישול. אור החיים (שם) מקשה את קושייתך: "אמר לשון בישול והתורה אמרה במצות הפסח (שמות י"ב ט') אל תאכלו וגו' ובשל מבושל"! ומבאר האור החיים "אולי שחוזר לזביחת הבקר לשלמים שאמר הכתוב למעלה וזבחת פסח צאן ובקר וגו' ואמרו רבותינו ז"ל (פסחים ע ב) צאן לפסח ובקר לשלמים" לפי דבריו הבישול מוסב על קרבן השלמים ולא על קרבן הפסח. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il