שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה

יג העיקרים בתורה

undefined

הרב אוריאל טויטו

כ תמוז תשפ"ב
שאלה
יש מקור לי"ג העיקרים בתורה? ואם כן מהו? ובמיוחד, ביאת המשיח. תודה!
תשובה
שלום לך, את שלוש-עשרה העיקרים ניסח הרמב"ם, בפירושו למשנה, בהקדמה המפורטת שחיבר לפרק חלק (סנהדרין פרק עשירי - במשניות). משם לקחו חכמים שונים את שלוש-עשרה העיקרים וניסחו אותם בנוסח מקוצר שנכנס לסידור התפילה. הנוסח המקוצר אמנם לא מביא את המקורות של הרמב"ם, אבל בנוסח המלא של שלוש-עשרה העיקרים, שבפירוש המשנה, מסביר הרמב"ם היכן כתוב בתורה כל אחד מן העיקרים שמנה. לדוגמה: העיקר הראשון, שהוא מציאת ה' - נכתב בתורה בפתיחת עשרת הדברות, בפסוק: "אנוכי ה' אלוקיך" (שמות כ, ב). כך גם בעיקר השנים-עשר, העוסק בביאת המשיח, מפנה הרמב"ם לנבואות המופיעות בתורה, ועוסקות בביאת המשיח. אציין שגם בי"ד החזקה, הל' מלכים, בסופם עסק הרמב"ם בביאת המשיח, וכתב (רמב"ם הלכות מלכים פרק יא, הלכה א): "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה', ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים, אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל מיד בני עשו, ושם הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחץ פאתי מואב זה דוד, וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל, וקרקר כל בני שת זה המלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים עד ים, והיה אדום ירשה זה דוד, שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגו', והיה ירשה וגו' זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו' ". בברכה אוריאל טויטו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il