שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות השחר

תפילה

undefined

הרב בנימין במברגר

ג אב תשפ"ב
שאלה
שלום רב, עד מתי ניתן להגיד ברכות השחר? ועד מתי אפשר להתפלל שחרית?
תשובה
תפילת שחרית לכתחילה עד שליש היום, שזה ארבע שעות זמניות. השעה משתנת כל יום ויש להסתכל בלוח זמנים. בדיעבד, מי שלא התפלל יכול להתפלל עד חצות. (שולחן ערוך אורח חיים, פט, א) ברכות השחר יש לומר לפני התפילה. אולם לגבי סוף הזמן של ברכות השחר יש מחלוקת בפוסקים. יש הסוברים שזמנם כמו תפילה עד לשליש היום ויש אומרים שאפשר גם עד חצות. כף החיים (אורח חיים עה, ס"ק ד) מכריע שאם התפלל שחרית אז זמנם עד שליש היום ואם לא התפלל יכול לברך עד חצות, כמו התפילה. אבל לעומתו הרבה פוסקים (עיין במשנה ברורה נב,ס"ק י) כותבים שבדיעבד אפשר לברך כל היום (וכן כתב גם החיד"א ברב פעלים חלק ב, ח. וחלק על דעת הגר"א, שהביא המשנה ברורה, שאף בלילה אפשר לברך עד שילך לישון) כמו כן, יש כמה ברכות שלא ניתן לברך אחר התפילה כי יצאו כבר ידי חובתן. לכן, יש להקפיד ולברך לפני תפילת שחרית את ברכות השחר ולהשתדל פני שליש היום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il