שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות לבעלי תשובה

איך לפייס אדם שאינני מכיר?

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ג תמוז תשפ"ב
שאלה
איך אפשר לפייס אדם שפגעתי בו ברחוב ואיני יודע מי הוא ואיך לאתר אותו?
תשובה
שאלה קשה, שכמעט אין לה פתרון. באמת, חשוב מאוד להיזהר בכבודם של אנשים ברחוב, שאי אפשר אחר כך לאתר אותם ולפייס אותם. כתב על כך הרמב"ם (הלכות תשובה פרק ד הלכה ג) שזהו אחד מהדברים ש"העושה אותן אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה, לפי שהם עוונות שבין אדם לחבירו, ואינו יודע חבירו שחטא לו כדי שיחזיר לו או ישאל ממנו למחול לו". בספר 'תולדות אדם' על רבי זלמן מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א ואחיו של ר' חיים מוולוז'ין, מובא (עמ' 88) סיפור שסיפר ר' חיים מוולוז'ין על אחיו ר' זלמן: בהיותו נער בן ארבע עשרה, הגיע לבית מדרשו של ר' זלמן אדם בלתי מוכר ואמר לו חידוש מסוים שהיה בלתי מתקבל על הדעת, ור' זלמן הגיב בזלזול ופגע בכבודו של אותו אדם. לאחר שהאיש יצא מבית המדרש, ר' זלמן התחרט על כך "ויבך בכי גדול על זה, ובכל יום היה מתהלך בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בשווקים וברחובות לבקש את האיש ולא מצא אותו, וכמעט נפל למשכב מגודל כאב לבו ושבר רוחו על עניין זה". עד כדי כך, שכעבור כמה שנים (!) מישהו ראה בצערו של ר' זלמן וניסה לרמות אותו ולהביא אליו אדם אחר שיציג את עצמו כאילו הוא היה אותו אדם שר' זלמן פגע בו, כדי שר' זלמן יפייס אותו, אבל ר' זלמן הבין שזו תרמית. "אחר כן עלתה בדעתו להתוודות על עוון זה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ולבקש אם יש שם מי שחטא לו". אולם תכניתו של ר' זלמן נודעה לרבו, הגאון מוילנא, והוא שוחח אתו והסביר לו שמכיוון שהוא עשה כבר מאמץ רב לאתר את האיש ולפייס אותו - אינו צריך לעשות יותר, אלא עליו לקבל על עצמו שיותר לא יעשה זאת, להתוודות לפני ה' ולקוות ולהתפלל שהאדם שנפגע ימחל לו. בהקשר זה הביא הגר"א את דברי בעל חובות הלבבות (שער התשובה, פרק י): "אבל איך אופן התחבולה למי שקשתה עליו התשובה? נאמר בתשובת השאלה הזאת, כי מי שעבר עברה מן העברות, שיקשה לתקנה באופן התשובה המיוחדת בה... כשיקבל עליו גדרי התשובה בכל תנאיה אשר בכוחו ויכלתו מהם - הבורא מקל עליו תשובתו, ועובר לו על מה שנעלם ממנו ונמנע עליו, וישים לו מוצא קרוב מחטאו... ואם הרע לחברו... יכניס לו הבורא יתברך בלבו רצון ואהבה עד שימחל לו במה שהיה מחטאו עליו, כמו שאמר: ברצות ה' דרכי איש - גם אויביו ישלים אתו". בעברית מדוברת: כאשר האדם מקבל על עצמו לחזור בתשובה ולתקן את דרכיו ככל יכולתו - הקב"ה מסייע לו גם במה שאינו מסוגל, ומביא בלב חברו למחול לו. בהצלחה!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il