שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

בנוגע לבגדים מתחת לראש ושכחה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ה תמוז תשפ"ב
שאלה
שלום כבוד הרב אני חייב לישון בסופש הזה בצבא ולא הבאתי איתי כרית רציתי לשאול אם מגבת מותר לשים כי הבנתי שבגדים אסור האם מגבת מותר או שגם זה אסור?
תשובה
שלום וברכה. א. דוקא בגדיו (וכן נעליו) גורמים לשכחה, ולא מגבת. ב. אם יש דבר החוצץ בין הבגדים לראשו, אין לחשוש לשכחה. ג. אם מדובר בבגדים שאינם שלו, והדבר נעשה באופן ארעי, נראה שיש להקל. מקורות: בגמ' בהוריות (יג:) מובא חמישה דברים המשכחים את הלימוד, ויש אומרים, הובא: "ויש אומרים: אף המניח כליו תחת מראשותיו" והכוונה, לבגדיו (רש"י וראשונים). הדברים הובאו להלכה, במ"ב (סימן ב' סק"ב), אלא שהוסיף שם בשם המגן גיבורים, שאם מניח דבר אחר המספיק בין ראשו לבגדיו, אין להקפיד. והנה בספר באר שבע (על דברי הגמ' שם), הקשה מהגמ' ביומא (כז.), ששם מבואר שהכהנים ישנו תחת בגדיהם, אלא שהעמידו בגמ' שם שהניחו את הבגדים כנגד ולא מתחת, אך למסקנה מבואר שלא עשו כן מטעם שכחה, אלא מטעם אחר שיש בהם כלאים (כגון באבנט) ואין להשתמש בהם אם לא בשעת העבודה. כמו כן, יש מי שכתב שאם הדבר נעשה באופן חד פעמי, יש להקל, שהרי הכהנים בבית המקדש עשו זאת רק באקראי בעת משמרתם (שו"ת שלמת חיים סי' תתע"א), אולם הגר"ח קנייבסקי סובר שיש להחמיר אף באקראי, ע"פ המהרי"ל, שלכהנים היה היתר מיוחד לישון כך, כיון שהיתה להם מצוה לשמור על בגדיהם, והוסיף שם, שע"פ סוד, יש להחמיר גם בנעליים ומכנסיים, ואף כנגד ראשו. אם הדבר נעשה בבגדים שאינו שלו, לדעת בשלמת חיים (שם) שיש להקל, ואילו הגר"ח בספר זיכרון נסתייג מהיתר זה (עיין שם). ונלע"ד, שאם מדובר באופן אקראי בבגדים שאינם שלו, יש להקל, וכפשט דברי הגמ' שמדובר בכליו. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il