שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

קריאת שמע שעל המיטה לפני או אחרי תשמיש

undefined

הרב דניאל קירש

כ"ט תמוז תשפ"ב
שאלה
שלום, האם מותר התייחדות (תשמיש) עם אשתי לאחר קריאת שמע? תודה
תשובה
שלום וברכה, כן. אמנם לכתחילה הסדר הנכון הוא לומר קריאת שמע שעל המיטה רק לאחר התשמיש, אחרי שינקה עצמו ויטול ידיו, (ולפחות יאמר ברכת המפיל ושמע אחר התשמיש - מ"ב, רלט, ס"ק ה). אולם במקרה שכבר קרא קריאת שמע ובירך ברכת המפיל מותר לשמש (כף החיים רלט, י, דרכי טהרה כד, ז). מי שחושש שלאחר תשמיש הוא יירדם או ישכח - יכול לומר קריאת שמע שעל המיטה לפני התשמיש (מעין אומר ח"א, עמ' תלז). הרחבה: כתב היעב"ץ בספר עמודי שמים (דף שכג ע"ב) בפירוש ברכת המפיל בנוסח "ותהא מטתי שלימה לפניך", וז"ל: "אם אשמש מטתי לא יהא פסול בזרעי. נראה שכיונו חז"ל לכלול בברכה זו ולפטור הנאת תשמיש המטה, ולפי זה יש מכאן קצת סמך אם רוצה לשמש מטתו יקרא ויברך קודם". דברי היעב"ץ הובאו בכמה ספרים, וביניהם בדעת תורה למהרש"ם (רלט, א). לכן מי שרוצה לקרוא קריאת שמע שעל המיטה קודם תשמיש יש לו על מי לסמוך. ראה עוד בעניין זה בכף החיים (רמ, ס"ק ד), ודרכי טהרה (פרק כד, הלכות ו-ח), רבבות אפרים (ח"ו, קכג), הלכה ברורה (חלק יב, עמ' רסג). בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il