שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

לשים תכלת באופן חלקי

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ד אב תשפ"ב
שאלה
שלום לכבוד הרב, לאחר שעיינתי בדבר החלטתי להתחיל לשים תכלת לא בגלל שזה זיהוי וודאי אלא פשוט להחמיר מספק, והשאלה שלי היא כזאת, לי בינתיים יש לי 2 ציציות לבן אחת ליום ואחת ללילה (ראיתי שיש מעלה גדולה לישון עם ציצית בלילה ומכיוון שאני רווק ואין לי טלית גדול אז כדי שאני אוכל לברך על ציצית ביום אז אני יושן בלילה עם ציצית אחרת) בינתיים הצלחתי לקנות רק ציצית אחת של תכלת והשאלה שלי היא האם אפשרי לשים ציצית תכלת ביום ולבן בלילה או שזה סותר? והאם עדיף פשוט להישאר עם ציצית התכלת גם בלילה ולא לברך עליה בבוקר? תודה רבה!
תשובה
לשואל, שלום וברכה! אפשר לשים תכלת בטלית קטן של היום אע"פ שאינך שם אותה בטלית קטן של הלילה. הרחבה: ראשית ברצוני להעיר על ניסוח השאלה "האם אפשרי לשים ציצית תכלת ביום ולבן בלילה, או שזה סותר?". נניח שזה סותר - אז מה? אז בגלל זה לא תשים תכלת בכלל, למרות שהגעת למסקנה שזהו ספק דאורייתא שצריך להחמיר בו? ממה נפשך: אם לדעתך זוהי חובה מחמת הספק, האם בגלל שאינך מצליח לקיים אותה בזמן מסוים לא תקיים אותה בכלל? למשל, אם מישהו החליט להתאמץ להתכוון בתפילת שחרית אבל אין לו כוח להתכוון בתפילת מנחה, האם זה סותר ולכן עדיף שלא יתכוון בתפילת שחרית?! ואם לדעתך זו לא חובה אלא רק הנהגה טובה ומידת חסידות, האם מי שמסוגל לקבל על עצמו הנהגה טובה רק במקרה מסוים ולא במקרה אחר צריך לוותר עליה לגמרי? אם היית רוצה להניח תפילין של רבנו תם, אבל אין לך כסף לקנות וזה שמוכן להשאיל לך אותם נמצא אתך רק כמה ימים בשבוע - האם בגלל זה לא תניח בכלל? על כיוצא בזה כתב ב'פרי חדש' (או"ח סי' תצו סכ"ה): "שמי שירצה לנהוג בדבר אחד חומרא מצד אחד וקולא מצד אחר דסתרן אהדדי - דמצי לנהוג אותו, דהא איהו לא קביל עליה אלא חומרא חדא, ולא שאר חומרות הנמשכין אחר אותה חומרא". לכן, גם אילו זה היה סותר אין שום סיבה לוותר על התכלת ביום, וכל הדיון הוא מה להעדיף בלילה. בכל אופן, מצד האמת אין כל סתירה בכך שבלילה אתה לובש לבן בלבד. אם טלית זו של הלילה מיוחדת בקביעות ללילה בלבד הרי היא פטורה מציצית לכל הדעות (וגם אם השינה נמשכת מעט אל היום עדיין זוהי כסות לילה, ראה שו"ע סי' יח ס"ב). אין כאן ביטול מצוות תכלת, והטלת הציצית בה היא הנהגה טובה על פי הסוד, וברור שלפי דעתך שהתכלת אינה אלא ספק הרי ספק בהנהגה טובה דינו לקולא. יתרה מזו: אפילו לפי הסברה שהתכלת ודאית, ייתכן מאוד שלעניין הנהגה זו של שינה בלילה בציצית, אם היא מיוחדת בקביעות ללילה וברור שאינה חייבת, די לה בחוטי לבן (אגב, יש אומרים שהאריז"ל התכוון לבגד שלובשים גם ביום ויש בו חיוב ציצית, אך ראה פסקי תשובות סי' כא אות ה). באשר לשאלה מה עדיף, האם לישון עם התכלת ולהפסיד את הברכה על הציצית (ע"פ הכרעת המשנ"ב סי' ח סקמ"ב שאין לברך בבוקר על טלית קטן שישן איתה בלילה ומיועדת גם ליום), או לישון עם הלבן ולהרוויח את הברכה, דומני שאם הט"ק של לבן מיוחדת ללילה בלבד עדיף לישון איתה כדי שלא להפסיד את הברכה על הט"ק של תכלת בבוקר. אמנם שמעתי שמקובל אצל רווקים חסידים להקפיד לישון בלילה עם ט"ק אע"פ שאין להם טלית גדול וגם לא ט"ק רזרבית ונמצא שהם מפסידים את ברכת הציצית, אבל אם יש אפשרות לשני ט"ק הרי זה עדיף, אע"פ שאת העניין ע"פ האריז"ל יקיים בשל לבן בלבד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il