שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

השגת גבול אצל סוכן ביטוח

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ו תמוז תשס"ה
שאלה
התחלתי לעבוד כסוכן ביטוח ושאלתי האם מותר לי לפנות לאנשים ולהציע להם ביטוח במחיר זול יותר בכדי שיעשו אצלי הביטוח, אין בכוונתי שיפסיקו באמצע השנה אלא כאשר הביטוח מתחדש (שהרי ביטוח שנעשה, הוא רק לשנה בלבד) האם אין בזה איסור השגת גבול או יש, שאלתי גם הלכתית וגם מוסרית?
תשובה
מותר ללכת ללקוחות של סוכנים אחרים ולהציע להם הצעה טובה יותר, כך שבתום שנת הביטוח יעבירו אליך את הביטוח. דין זה מתבאר מדברי הרמ"א בחושן המשפט סי' קנו סעיף ה', שאע"פ שאסרו חז"ל לאדם לרדת לאומנות חבירו, ולהתחרות איתו, וכ"ש שאין ללכת ישירות ללקוח של אחר ולקחתו אליך, מ"מ כיון שזהו טובת הציבור, משום הוזלת המחירים והתנאים, לכן מותר באופן זה. ועוד טעם להיתר, כיון שכל איסור ירידה לאומנות חבירו הוא תקנת חכמים לתיקון החברה, במקום שיש אנשים שלא מצייתים לתקנה זו וממילא יורדים לאומנות חבירו, א"כ אין בכך שוב תקנה אם רק אנשים מסויימים לא יעשו כן. הרב יוני שטרנברג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il