שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

למה אברהם שלח את בני קעורה ואת ישמעאל?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ג תשרי תשפ"ג
שאלה
אברהם שלח את בני קעורה. ולמה לא השאירם עם יצחק. שכשלחם הפכו לגויים. וכן ישמעאל?
תשובה
לשואל שלום, אברהם אבינו חשש שישמעאל ובני קטורה ירצו לרשת את ארץ ישראל אחרי מותו ביחד עם יצחק, או לנשל את יצחק מירושתו. לכן כבר בחייו נתן את כל אשר לו ליצחק, ואילו את בני הפילגשים, ובתוכם ישמעאל (ראה רשב"ם, רמב"ן וחזקוני), שילח כבר בחייו אל ארץ קדם. זהו המעשה האחרון שהתורה מספרת שעשה אברהם, ללמדנו מה רבה החשיבות שייחס אברהם אבינו לביסוס ירושת יצחק בנו וכל זרעו אחריו בארץ ישראל! במסכת סנהדרין (צא ע"א) מספרים חז"ל, שלימים אכן באו בני ישמעאל ובני קטורה לפני אלכסנדרוס מוקדון, וטענו שארץ ישראל שייכת גם להם בגלל היותם בניו של אברהם, אך גביהא בן פסיסא עמד בפרץ ודחה את טענותיהם מכח פסוקים אלו. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il