שאל את הרב

  • הלכה
  • מגע ותערובת בין בשרי או חלבי לפרווה

דג בחלב

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י אלול תשפ"ב
שאלה
שלום הרב! רציתי לשאול האם יש היתר כלשהו לאכול דג וחלב יחד (אני ספרדיה) תודה רבה!
תשובה
אכילת דגים עם חלב,גבינה או חמאה, בעבר כתבתי תשובה זו באתר - תעייני בבקשה לפחות בסעיפים א,ז - לשאלתך - יש מקום להקל גם לספרדים א. איסור גבינה עם בשר – הוזכר לראשונה על יד הרב יוסף קארו זצ"ל בספרו הבית יוסף, כתב הרמ"א שם "ולא ראיתי מימי נזהרים בזה" וזוהי טעות דפוס והיה צריך לכתוב בשר בחלב. וכך כתבו פוסקים רבים להתיר. (פר"ח, ט"ז, מג"א, החיד"א, פתחי תשובה, זבחי צדק נטה גם להקל) ב. המקורות בתלמוד מראים שמותר שאכלו דגים עם גבינה. ( פסחים עו,ב. חולין קיא,ב) ואין מקור אחד לאיסור דגים עם בשר.. ג. גם השולחן ערוך כתב להתיר שכתב: "עוף בחלב אסור מדרבנן ,אבל דגים וחגבים אינם אסורים אין בהם איסור (בחלב) אפילו מדרבנן. (פז,ג). ד. רוב רובם של הפוסקים הספרדים כתבו המנהג האוסר דגים וחלב(כנה"ג, כה"ח, בא"ח, פחד יצחק, בית לחם יהודה) ויש העידו בשם הרופאים שיש בכך סכנה. אך רבים מהם התירו דגים עם חמאה. ה. יש שרצו להסביר כמו שבהמה שהיא מהיבשה והדגים מהים ולכן תערובתם מביאה ליד סכנה. כך החלב היוצא מהבהמה מזיק באכילת תערובתו. ו. גם האוסרים דגים בגבינה מתירים דגים בחמאה. (זבחי צדק) ולא מצריכים לטעום משהו בין אכילת דגים לגבינה. ז. הספרדים הסומכים על החיד"א וסיעתו להתיר גם דגים בגבינה יש להם על מי שיסמכו ובמיוחד שהשולחן ערוך לא כתב זאת בשולחן ערוך. ח. דגים וגבינה שהתערבבו מותר לאוכלם בדיעבד גם לדעת האוסרים, כיוון שיסוד האיסור חלש לכן מתירים בדיעבד. ט. מסעדות חלביות ברמת מהדרין של הרבנות מגישות דגים עם גבינה לנוהגים היתר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il