שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות השחר

מתי אומרים ברכת אשר יצר בבוקר?

undefined

הרב דניאל קירש

ד תשרי תשפ"ג
שאלה
בבוקר אחרי שאני משתמש בשירותים האם אני אומר ברכת אשר יצר או שאני אומר את זה עם ברכות השחר? ואם אני אומר ברכת אשר יצר אחרי השירותים, האם אני אומר את זה שוב כשאני אומר ברכת השחר?
תשובה
שלום וברכה, יש לברך ברכת אשר יצר סמוך ליציאה מהשירותים כמה שאפשר. אין קשר בין ברכת אשר יצר לברכות השחר. אם אתה רגיל לומר את ברכות השחר רק בהגיעך לבית הכנסת, אזי עדיף לא להמתין כל כך עם ברכת אשר יצר. אולם מי שממתין ומברך אשר יצר בבית הכנסת יחד עם שאר ברכות השחר יש לו על מי לסמוך. וכך היה המנהג פעם באשכנז שבירכו בבית הכנסת בקול רם את ברכת על נטילת ידיים אשר יצר וברכות השחר. על כל פנים אם ברכת כבר אשר יצר בבית אין לברך שוב בבית הכנסת, שזו ברכה לבטלה. מקורות והרחבה: היה מנהג קדום באשכנז שהשליח ציבור היה אומר בבית כנסת בקול רם את ברכת על נטילת ידיים, ברכת אשר יצר ושאר ברכות השחר (טור סי' ושולחן ערוך סימן ו, סע' ב). הטעם שהנהיגו לברך בבית הכנסת הוא מפני שהיו עמי הארצות שלא היו יודעים את הברכות והשליח ציבור היה מוציא את כולם ידי חובה (ב"י סי' ו). ועוד טעם הוא שרצו להרבות באמנים (ראה שערי תשובה ס"ק ה, וערוך השולחן ו, יג). ועוד טעם שהעדיפו לברך בבית הכנסת, שבאופן הזה יכלו להתכוון בברכות יותר מאשר אם היו מברכים סמוך לקימה מהשינה (סדר היום). בכל אופן אין לברך ברכת אשר יצר פעמיים (ולכן במקום שנוהגים לברך בבית הכנסת, הש"ץ לא יברך בביתו – מ"ב ס"ק י). הפוסקים הסתייגו קצת ממנהג זה משום שראוי לסמוך את ברכת על נטילת ידיים לנטילה (ראה מ"ב, ס"ק ט). אף ברכת אשר יצר יותר נכון לברך סמוך ליציאה מבית הכסא (אף שאינו בעייתי כל כך לחכות עם ברכה זו כמו ברכת על נטילת ידיים, משום שברכת אשר יצר אינו ברכת המצוות אלא ברכת השבח, ויש יותר מקום לדחות את הברכה כשיש צורך בדבר). ומנהג האר"י ז"ל היה לומר את כל השמונה עשרה ברכות בקומו ממטתו בביתו קודם הליכתו לבית הכנסת (כף החיים סי' ו, סע' ב, ס"ק ג). כמדומה הכוונה שבירך בביתו: על נטילת ידיים, אשר יצר, אלקי נשמה, וחמש עשרה ברכות השחר. היום התבטל המנהג לברך בבית הכנסת את ברכות על נטילת ידיים ואשר יצר. (אולם נוהגים בהרבה בתי ספר לברך את ברכת על נטילת ידיים, אשר יצר וברכות השחר יחד בכיתה משום שאחרת לא כולם יברכו בבית ולא ידעו לברך ברכות אלה). בברכת גמר חתימה טובה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il