שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

פסח

undefined

הרב חיים שריבר

ז תשרי תשפ"ג
שאלה
ב"ה לאתר ישיבה שלום כבוד הרב ספר החינוך מצוה צ - שלא נניח אימורי (חלבים [של קורבנות]) הפסח ליפסל בלינה [שמות כ"ג, י"ח] ה שאמרו [פסחים דף ס"ד ע"ב] שמצוה להקטיר אימורי (חלבים) כל זבח וזבח בפני עצמו, ומה שאמרו [שם דף ס"ח ע"ב] שמצות הקטרתן (שזה זריקה על גבי האש במזבח החיצון) אחר שחיטה סמוך, ואם לא הקטיר כן מקטירן כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר (כשעה ורבע לפני זריחה), ודוקא בשחל ארבעה עשר בניסן להיות בשבת, שחלבי שבת קריבין ביום טוב, אבל אם חל ארבעה עשר בניסן בחול אין מקטירין בלילה, שאין מקטירין חלבי חול ביום טוב. דיום טוב (יש בו 2 מצוות:) עשה ולא תעשה, ודוחה (והם מצוות) לאו דלא ילין (שבפסוקנו), ויתר פרטיה, בפסחים [דף נ"ט ע"ב]. מה בבקשה כוונת הרב: עשה ולא תעשה? תודה ממשה
תשובה
שלום ביום טוב יש מצות עשה לשבות ממלאכה "שבתון מקרא קודש" ומצות לא תעשה לא לעשות מלאכה "כל מלאכה לא תעשו". לכן יום טוב דוחה את של לא תלין או במילים אחרות הלאו של "לא תלין" לא דוחה את היום טוב. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il