שאל את הרב

  • הלכה
  • המניין

חזרה על תפילה נחשבת תפילה במניין?

undefined

כולל הלכה בית אל

כ"ט תשרי תשפ"ג
שאלה
שלום רציתי לדעת האם אדם שהתפלל עמידה עם הציבור ומיד אחר כך חזר להתפלל שוב בין כתשלומים על תפילה שפספס ובין בכלל שטעה בתפילה וצריך לחזור האם התפילה השנייה נחשבת תפילה במניין
תשובה
שלום וברכה שאלה זו נידונה באחרונים. הרב קוק בספר אורח משפט (סימן כג) דן באדם ששכח להזכיר יעלה ויבוא באופן שצריך לחזור להתפלל, האם כשחוזר להתפלל צריך שוב להתפלל במניין והאם הוא מצטרף למניין. הרב מדמה אדם כזה למי שאכל עם אחרים, התחייב בזימון ועשו שם זימון - שגם אם הוא ממשיך לאכול, כבר פרחה ממנו חובת זימון. כך גם כאן - כשהתפלל עם הציבור בהתחלה יצא ידי חובת תפילה במניין, ושוב אינו מחוייב בה. למרות זאת, בהמשך התשובה כתב שבכל זאת הוא מצטרף למניין מכיוון שאמנם נפטר מברכה אך סוף כל סוף הוא מתפלל עכשיו וזו תפילת רבים. בצורה דומה כתב ר' חיים קנייבסקי בתשובה, שאפשר שכבר יצא ידי חובת תפילה במניין (הובא בספר אשי ישראל בפרק ל, יד. ובתשובות ממנו בסוף הספר אות קמז). לעניין אדם שמחוייב בתפילת תשלומין וצריך להתפלל פעמיים, ר' שלמה זלמן אוירבך כתב שבתפילה השניה אינו צריך להמתין למניין, אלא מתפלל מיד את תפילת התשלומין מכיוון שנחשב המשך לתפילה הראשונה (תפילה כהלכתה, פרק א הערה קכא). מאידך: שמעתי מהרב נחשון רבינשטיין שליט"א (ר"מ בישיבת בית אל) שמדברי הראשונים בפרק רביעי במסכת ברכות מוכח שאדם העומד בתפילה, גילה שטעה וחזר לראש - כל עוד גילה לפני שפסע לאחוריו - נחשב המשך לתפילה הראשונה וממילא גם התפילה השניה נחשבת תפילה במניין. בשונה מדברי הרב קוק שכבר אינו מחוייב להתפלל במניין, ואמנם הרב קוק לא חילק בפירוש אך מסתבר שדיבר דווקא אחרי שפסע לאחוריו שאז צריך להתפלל שוב. כלומר: אם חוזר לראש לפני שפסע לאחוריו נחשב תפילה במניין, ואם כבר פסע לאחוריו ומתחיל שוב אמנם לא נחשב תפילה במניין אך אין צורך במניין - ומתחיל מיד. נראה לבאר שלפי דברי האחרונים גם אם טעה בתפילה הראשונה באופן שצריך להתפלל שוב - התפילה הראשונה לא מתבטלת לגמרי והאדם כבר יצא ידי חובת תפילה במניין, אלא שעכשיו הוא צריך לתקן את התפילה ולומר כפי שתיקנו חז"ל. אך לפי סברת הרב נחשון אין להפריד בין המושגים, ולכן רק אם עוד לא עקר רגליו אפשר לשייך את התפילה השניה לראשונה, ואם עקר רגליו ואי אפשר לחבר בין התפילות - צריך לקיים את סדר התפילה כתיקנו ולהתפלל את התפילה השניה בציבור. למעשה נראה שהלכה כדברי האחרונים שאין צורך להתפלל במניין בפעם השניה, והמחמיר להתפלל גם את התפילה השניה במניין תבוא עליו ברכה (כדברי ר' חיים קנייבסקי והרב אלישיב, בספר אישי ישראל שם). בברכה הרב אריה מינקוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il