שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

תפילת שחרית לאשה שקמה מאוחר

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ט תשרי תשפ"ג
שאלה
שלום כבוד הרב, אני אישה (מתפללת תפילה אחת ביום). אם קמתי עשר דקות לפני חצות היום ואני יכולה להתפלל בזמן או ברכות השחר וקריאת שמע או רק תפילת עמידה. מה עדיף? להתפלל עמידה לפני חצות ואז להשלים ברכות השחר ושמע ישראל או להתפלל את תפילת העמידה בתפילת מנחה? תודה.
תשובה
שלום וברכה. אם את מקפידה בכל יום להתפלל שחרית, אז נכון להתפלל תפילת עמידה של שחרית לפני חצות (אף שעברו 4 שעות) עם התוספות שאמרת. אולם אם אין לך תפילה מסויימת קבועה, עדיף להתפלל תפילת מנחה בזמנה. מקורות: בעניין חיוב נשים בתפילה יעויין בשו"ע (סימן ק"ו סע' ב'), ובמ"ב (שם סק"ד) כתב בשם המג"א, שנהגו רוב הנשים שאין מתפללים עמידה בתמידות, אולם הכרעת המ"ב כרמב"ן שהנשים חייבות בתפילת שחרית ומנחה. ולמעשה הכרעת פוסקי זמננו, שאשה שאינה פנויה לתפילה כיון שעוסקת בגידול הילדים וכדומה, יכולה לסמוך על המג"א, ואף לצאת ידי חובה באמירת שבח כברכות השחר (כמבואר בהליכות שלמה פ"ב הערה ה', ובשו"ת יבי"א ח"ו סי' י"ז). ובנידון השאלה, יש שכתבו שאשה אינה מחוייבת לזמני התפילה, ולכן יכולות להתפלל לכתחילה עד חצות, כיון שעיקר תפילה לנשים משום "רחמי" (שו"ת משנה הלכות י"א סי' ע"ה), אולם אף שיש להם על מה לסמוך, מכל מקום צריכה לכתחילה להתפלל עד סוף שעה רביעית. ולכן נראה לחלק שאם היא מקפידה להתפלל שחרית, שתמשיך במנהגה אף שעברו ארבע שעות, ואם אינה מקפידה בדוקא על תפילת שחרית, תתפלל תפילת מנחה בזמנה. ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il