שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

שאלה ידיעה מהתורה

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ג מרחשון תשפ"ג
שאלה
רחל נענשה שציערה את אבא שלה כי לקחה את הטרפים. אברהם אבינו גם שבר את הפסלים של אביו. האם גם אברהם נענש על זה? מה ההבדל בין אברהם לרחל? הרי שניהם עשו לשם שמיים?
תשובה
לשואל שלום, אכן בזוהר הקדוש (ח"א קסד ע"ב) כתוב, שרחל נענשה על כך שצערה את אביה ולקחה את התרפים, וזאת על אף שכוונתה היתה לטובה. ומנגד, אצל אברהם, לא מצינו שנענש על כך ששבר את פסילי תרח אביו (ראה בראשית רבה לח, יג). מצאתי שרבי שלמה אליעזר אלפנדרי, הסבא קדישא, נדרש לשאלה זו בשו"ת מהרש"א אלפנדרי (יו"ד סימן י). לדבריו, לפי הרמב"ן על התורה (בראשית לא, יט) התרפים לא היו עבודה זרה, ואם כן מובן שיש הבדל בין אברהם שאיבד פסלי עבודה זרה לעומת רחל שאבדה תרפים ולא עבודה זרה. וגם לפי הסוברים שהתרפים היו עבודה זרה, עדיין נחלקו המפרשים מה הסיבה שבגללה לקחה רחל את התרפים. אם לקחה אותם כדי להפריש את אביה מעבודה זרה, כמבואר ברש"י, אכן קשה, אך אם לקחה אותם כדי שאביה לבן לא יראה בתרפים שיעקב ברח (ראה רשב"ם ורלב"ג), מובן יותר מדוע נענשה. מכל מקום לפי רש"י, שהתרפים היו של עבודה זרה וכוונתה של רחל היתה לסלק עבודה זרה מבית אביה, עדיין קשה. ומצאתי בספר "דרך שיחה" (עמ' קס), שהשיב על כך הגר"ח קנייבסקי, שאברהם אבינו לא נענש על שבירת פסילי אביו, כי שבירת הפסלים על ידי אברהם נבעה משיקול כללי רחב, לפרסם את האמונה בעולם. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il