שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

הבדלה ונרות חנוכה בבית וביכנ"ס

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ל כסלו תשפ"ג
שאלה
שלום וברכה. יש לי בית כנסת בחצר הבית, מתי להדליק שם נרות חנוכה במוצאי שבת לפני הבדלה או אחרי? וכן לגבי הדלקת נרות בבית?
תשובה
שלום וברכה. א. את הנרות בבית כנסת יש להדליק אחרי התפילה לפני ההבדלה (אך לאחר שאמר חוננתנו בתפילה או ברוך המבדיל בין קודש לחול). ב. בבית, יש לעשות קודם הבדלה ואח"כ להדליק נרות חנוכה, והנוהג להדליקם קודם הבדלה, יש לו על מי לסמוך. מקורות: א. כן כתב השו"ע (סימן תרפ"א סע' ב' בשם תרומת הדשן) כדי לאחר את יציאת השבת (מ"ב סק"ב) וביאר האליה רבה (סק"א) שאף שכבר עשה את השבת חול בהדלקת נרות חנוכה, מכל מקום יש עדיין ריח של קדושת השבת עד שמבדיל על הכוס. ב. מנהג הספרדים להקדים את ההבדלה (כה"ח שם, ילקו"י ועוד), אולם בקרב מנהג אשכנז הדעות חלוקות, וכל אחד יעשה כמנהגו (מסקנת הביה"ל שם ועיין מ"ב סק"א ומה שכתב בס"ק ג'). אציין שבספר מאור ושמש (פרשת מקץ) כתב בשם החוזה מלובלין זי"ע, של פי סוד יש טעם להבדיל בבית קודם, מאחר שהיה עילוי לשכנה בשבת, אין צורך להעלותה למקום שמעלים אותה בימות החול, אך לאחר ההבדלה אפשר שעתה הלכה לה קדושת שבת ואז יש צורך להעלותה על ידי נר חנוכה. חנוכה מאיר ושמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il