שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

היחס לכותים במשנה

undefined

הרב אביעד תפוחי

כ"ח שבט תשפ"ג
שאלה
לפי הרמב"ם, כשהמשנה כותבת משהו חיובי אצל הכותים (למשל שאפשר לזמן איתם), זה בגלל שמשנה זו נכתבה לפני גילוי עבודתם בהר גריזים. אבל, האם כשנכתב במשנה משהו שלילי, המתייחס אליהם כאל אינם-יהודים, האם זה בגלל שזה נכתב לאחר גילוי עבודתם בהר גריזים? או שמא ייתכן שגם זה נכתב לפני הגילוי, והיחס השלילי זה בגלל שהם (מעולים מהגויים אבל) גרועים מישראל, גם לפני גילוי עבודתם בהר גריזים? במילים אחרות: האם כל הנכתב במשנה נכתב לפני הגילוי, או שיש חילוק בין האזכורים, שחלקם נכתבו אחרי הגילוי?
תשובה
שלום וברכה. מצינו הלכות שונות במשנה העוסקות בכותי, בכולם ניתן לפרש שמדובר לפני שהכריזו עליהם כגויים, למרות שכבר ידעו שהם לא נוהגים כיהודים לכל דבר. לכן למרות שהם יהודים מ"מ חשדו אותם שהם מברכים להר גריזים (ברכות ח, ח), וכן מצינו שחוששים שהם משקרים (גיטין א, ה), ושאינם בקיאים בגיטין וקידושין (קידושין ד, ג), ושאינם מוסרים את מחצית השקל באופן מוחלט לבית המקדש (שקלים א, ה עפ"י תפארת ישראל). (אמנם בירושלמי אמרו ביחס למשנה הנ"ל בשקלים, שהמשנה כמאן דאמר כותי כגוי) בהצלחה רבה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il