שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

מדוע מברכים המפיל ולא שינה בסוכה

undefined

הרב בנימין במברגר

כ"ט טבת תשפ"ג
שאלה
מדוע לא מברכים על שינה בסוכה, משום שלא בטוח שיירדם, אך המפיל כן מברכים?
תשובה
אני מביא לך את דברי הרב ליאור מהאתר לגבי ברכה על שינה בסוכה: "זו דעת הרמב"ם לברך על שינה אך אנו לא פוסקים ככה, דעת יהודי אשכנז שלא מברכים על שינה, והתוספות מביאים שני תירוצים למה לא מברכים על שינה, תירוץ ראשון שאולי יפריעו לו לישון וזה תלוי בדעת אחרים כגון שישימו לו רדיו בקולי קולות שיפריעו לו לישון, ותירוץ שני שכשאנו מברכים על האכילה זה כולל גם את השינה. ואלו דברי הרב אליעזר מלמד על ברכת המפיל: היו שחששו לברך 'המפיל' שמא לא ירדמו ונמצאה ברכתם לבטלה. אבל למעשה מעצם זה שחכמים תקנו לברך 'המפיל' משמע שלא חששו לזה. והטעם, מפני שהיא ברכת הודאה לה' על השינה, ואף מי שלא הצליח לישון, ההודאה שאמר אינה לבטלה . אלא שמלכתחילה תקנו חכמים ברכה זו למי שמתכוון לישון, ומי שאינו מתכונן לישון באותו לילה, לא יברך באותו הלילה 'המפיל'. רואעם מזה: בסוכה הברכה היא על קיום מצוות סוכה ואם לא יישן לא יקיים את מצוות סוכה ותהיה ברכה לבטלה, ולכן אין לברך. ברכת המפיל היא ברכת הודאה ולכן גם אם לא יישן אין כאן ברכה לבטלה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il