שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות בתנ"ך

הזכרת האמהות של המלכים

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ט"ו שבט תשפ"ג
שאלה
מדוע אצל רוב מלכי יהודה מוזכר שם אמם וסבם, וכן אצל חלק מהמלכים גם מקום אמם, אולם אצל מלכי ישראל לא מוזכר כלל חוץ מירבעם?
תשובה
לשואל שלום, מצאתי שעל שאלתך היפה השיב הרד"צ הופמן בפירושו לתורה (ויקרא כד, יא-יב), וכך כתב: "בתולדות כל מלכי יהודה בספר מלכים נזכר שמה של אם המלך אחרי הסיפור על המלוכה וימי מלכותו (השווה לדוגמא: מלכים א' יד, כא; טו, ב, י; מלכים ב' יב, ב; יד, ב; ועוד) - חשיבות האישיות דרשה ששם האם יפורש". והוסיף הרב פינחס וולף בספרו "אבני כיס (שער הנביאים מלכים ב' כא, א): "מעשי אדם מושפעים על ידי חינוכו ובעיקר על ידי החינוך שהיה לו מצד אמו, ועל כן נזכר תדיר במלכי יהודה שם אמו, ולרוב היו המלכים טובים, שהיתה להם אם ישראלית, ואילו אלה שאמם היתה נכרית ועובדת אלילים לא הלכו בדרך הישר". הא למדנו מה רבה השפעת האם על הבן, אם לעשות הטוב והישר ואם ח"ו להיפך, ויפים בהקשר זה דברי רבי חנינא במסכת חולין (כד ע"ב), שאמר: "שמן שסכתני אמי בילדותי היא שעמדה לי בזקנותי". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il