שאל את הרב

  • הלכה
  • מה מברכים על...

ברכה אחרונה על גלידה

undefined

כולל הלכה בית אל

י"א שבט תשפ"ג
שאלה
האם מברכים ברכה אחרונה על גלידה?
תשובה
שלום וברכה! לדעת הפוסקים הספרדים (הגרמ"א, הגרע"י) וכן לדעת חלק מהפוסקים האשכנזים (וזאת הברכה ועוד) אין לברך כלל ברכה אחרונה על גלידה כיון שדינה כמשקה, ולא נאכלת בזמן שתית שיעור רביעית (4-5 שניות). אך הפסקי תשובות, המנחת יצחק והרב קרליץ פסקו שאם יאכל גלידה בשיעור כזית (לספרדים 27 גרם, לאשכנזים נפח של קופסת גפרורים בערך) תוך 4 דקות יברך אחריהם בורא נפשות. הרחבה השו"ע פסק (רי,א) "האוכל פחות מכזית בין מפת בין משאר אוכלים והשותה פחות מרביעית בין מיין בין משאר משקים מברך תחלה ברכה הראויה לאותו המין ולאחריו אינו מברך כלל". והוסיף המשנה ברורה (ס"ק א') שה"ה אם אכל כזית לאט לאט ונשתהה באכילתו יותר מכדי אכילת פרס (כ4 דקות) לא מברך ברכה אחרונה. בנוגע לשתיה, נחלקו האם כדי להתחייב בברכה אחרונה צריך לשתות רביעית בשיעור תוך כדי שתיית רביעית (4-5 שניות) או שמתחייב בברכה אחרונה אפילו את שתה תוך כדי אכילת פרס (כ4 דקות). (דעות אלו הובאו במשנה ברורה רי, א. ובשער הציון שם) בשער הציון וכה"ח הכריעו שדעת השו"ע היא שכדי להתחייב בברכה אחרונה צריך לשתות רביעית בשיעור תוך כדי שתיית רביעית (4-5 שניות). וכך פוסקים הספרדים ורוב האשכנזים מטעם שספק ברכות להקל. אך יש פוסקים אשכנזים שפסקו שמתחייב ברכה אחרונה אם אף שתה בזמן כדי אכילת פרס (הובאו בפסקי תשובות). לעניין גלידה – נחלקו הפוסקים האם נחשבת כמאכל או כמשקה לעניין חיוב ברכה אחרונה. לרוב הפוסקים נחשבים כמשקה ולכן אין לברך עליהם ברכה אחרונה שהרי לא אוכל אותה בזמן שתיית רביעית (4-5 שניות). הפסקי תשובות (רי, ב) כתב שאם אכל כזית גלידה ב4 דקות (זמן אכילת שיעור פרס) יברך ברכה אחרונה, משום שיש פוסקים שאף בשתייה הולכים לפי זמן אכילת פרס ( 4דקות) ולא לפי זמן שתיית רביעית (4-5 שניות), ועוד שניתן לומר שדינה של גלידה הוא כמאכל ולא כמשקה שאז לכו"ע מתחייב בברכה אחרונה אף אם אכל בכדי אכילת פרס. המנחת יצחק (ח"ב ק"י) והרב קרליץ (חוט השני סי' רי) כתבו שאם אכל גלידה בשיעור כזית בכדי אכילת פרס, מברך ברכה אחרונה כיון שלגלידה יש דין אוכל שהרי לועסים אותה ואינה נבלעת כמו משקים. ברכה והצלחה. הרב נתנאל כהן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il