שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

פטור כלים ואדם בבור

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו ניסן תשפ"ג
שאלה
רצוני לשאול לאור דרשת חז"ל על הפסוק ונפל שמה שור או חמור - שור ולא אדם חמור ולא כלים, תתכן מציאות אבסורדית שכל רשע יפזר מסמרים מתחת לגלגלי רכב חברו ביודעו שיצא זכאי בדין? [ואני מדבר בכאלו שאין להם יראת שמים ולא חוששים שיאמרו עליהם שהם רשעים גמורים וכו] או שיחפור בור בדרכו של חברו כדי שיפול שם וכדומה? ולכאורה יווצר כאן כאוס וגם שורת הדין לוקה?
תשובה
שלום וברכה ! א. יש אחרונים שכתבו שהפטור על נזקי אדם וכלים בבור (כמבואר בגמ' בב"ק ובשו"ע סי' תי"ח סע' כ"א והוא הדין לעניין פטור טמון באש כמבואר בסי' תי"ח י"ג), הוא רק מדיני אדם, אבל חייב לשלם כדי לצאת ידי שמיים (ראה ברכת שמואל ב"ק סי' ב', ובחזו"א שם סק"ז הניח בצ"ע). ב. למעשה יש ביכולת של בית דין לחייב ולקנוס אדם כזה, כדי לפייס את הניזק, וכן אם יש בכך הוראת שעה וכדומה (כמבואר בשו"ע סי' א' וב' ובאחרונים שם), ונחלקו הפוסקים האם בית דין בימנו שאינו "סמוך", יכול לדון בנזקי בור (פת"ש סי' א' סק"ב בשם אחרונים רבים), או שאינו יכול לדון משום שאינם שכיחים (ש"ך שם סק"א). ג. למעשה בימנו שבאים לדון וחותמים על שטר בוררות, שבו כתוב "הן לדין הן לפשרה", נראה שניתן לחיי לכל הדעות את הנתבע, כפי ראות עיני הדיינים. ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il